Ғылыми кеңестің

Ғылыми кеңестің жұмыс жоспары

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің Ғылыми Кеңес қызметінің ережелері

СПИСОК членов Ученого Совета Карагандинского государственного технического университета

05.02.00 «Машинажасау және машинатану» мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын алушы туралы анықтама

Техника ғылымдарының кандидаты, «Энергетика жүйелері» кафедрасының меңгерушісі Мехтиев Али Джаваншировичтың ғылыми еңбектерінің тізімі 2009- 2016 жж

«Металлургия»15.16.00 мамандығы бойынша «профессор» ғылыми  дəрежесін алуға ізденушінің анықтамасы

Техника ғылымдарының кандидаты, «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасының меңгерушісі Куликов В.Ю. ғылыми еңбектерінің тізімі 2011- 2016 жж

Без рубрики