Оқытушыға

Оқытушы АЖО
Қабылдау емтихандары
Оқытушыға арналған ақпарат
Лицензиялық БҚЕ
Сергектік және денсаулық» орталығы
Еуразия банкі «табысты 20 жыл»
АҚ Нұрбанк акциялары
Интернет статистикасы
Экзаменационное тестирование
2017-2018 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі туралы
2017 -2018 оқу жылдарының академиялық күнтізбесі
ӨКІМ. Білім алушылардың сабақтарға қатысуы туралы
Мәліметтер
«Оқытушылардың студенттермен өзара қатынасының этикасы» Сауалнамасы

Без рубрики