Comments of programs`participants


 

Comments of programs`participants

Koshanova Nasipzhan

Ponomareva Svetlana

Askar Tair

Rakhymbayeva Nazerke

Eldar Abzanbaev

Italy through the eyes of students from Kazakhstan

Boschanova Botagoz 

Evgeniya Tyumina

Aina Bekezhanova

Smailova Saule

Nurmagambetova Aigerim

Baikonurov Samat

Rsaldin Erlan

Korganbekov Bolegen

Kuanysh Tayshibekov

Isatayev Yermek

Diaz Mukazhanov

Kasembekova Asel

Ten Angelina, Kenshilikov Ayan

Dolgan Konstantin

Comments of programs participants