Қарағанды техникалық универститетінің жанындағы ОӘБ

ҚарМТУ жанындағы ОӘБ
Байланыс
Жаңалықтар
Өндірістік бағыт бойынша бакалавр (ӨББ)

Қарағанды техникалық универститетінің жанындағы ЖОО-ның Оқу-әдістемелік бірлестігі (ҚарМТУ ОӘБ) ҚР БжҒМ-нің 2009 жылғы 31 шілдесіндегі №367 бұйрығына сәйкес құрылған, осы құжатқа сәйкес  Қарағанды техникалық университеті  төмендегі мамандықтар бойынша Бас ЖОО болып бекітілді:

бакалавриаттың 8 мамандығы:

 1. 5В070700- Тау-кен ісі;
 2. 5В071200-Машина жасау;
 3. 5В071600-Аспаптар жасау;
 4. 5В072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша);
 5. 5В073100-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
 6. 5В073200-Стандарттау, сертификаттау, метрология (сала бойынша);
 7. 5В075000-Метрология;
 8. 5В100100–Өрт қауіпсіздігі.

магистратураның  10 мамандығы:

 1. 6М070700- Тау-кен ісі;
 2. 6М071200-Машина жасау;
 3. 6М071600- Аспаптар жасау;
 4. 6М072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша);
 5. 6М073100- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
 6. 6М073200- Стандарттау, сертификаттау (сала бойынша);
 7. 6М074700-Геофизикалық іздеу әдістері және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау …;
 8. 6М074900-Маркшейдер ісі;
 9. 6М075000-Метрология;
 10. 6М100100- Өрт қауіпсіздігі.

Ph.D докторантураның  10 мамандығы:

 1. 6D070700- Тау-кен ісі;
 2. 6D071200- Машина жасау;
 3. 6D071600- Аспаптар жасау;
 4. 6D072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша);
 5. 6D073100- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
 6. 6D073200- Стандарттау, сертификаттау;
 7. 6D074700-Геофизикалық іздеу әдістері және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау;
 8. 6D074900-Маркшейдер ісі;
 9. 6D075000-Метрология;
 10. 6D100100— Өрт қауіпсіздігі.

 

Қарағанды техникалық универститетінің жанындағы ЖОО-ның (ҚарМТУ ОӘБ) (ҚарМТУ ОӘБ) өз қызметінде ЖОО жанындағы Оқу-әдістемелік бірлестіктер қызметі туралы ережелерін «ҚР Білім және ғылым министрлігінің 16.10.2014 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 14.01.2011 ж. № 14, бұйрығын) басшылыққа алады.

Оқу-әдістемелік бірлестіктердің негізгі міндеттері:

— өзара байланысты мамандықтар бойынша кадр дайындайтын ЖОО-дың байланыстарын қамтамасыз ету және оқу-әдістемелік жұмысын жүзеге асыру;

— жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын жетілдіру жұмысы бойынша ұсыныстарды дайындайды;

— еңбек нарығы және қоғамдағы әлеуметтік сұраныстарға қарай жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру бойынша мамандықтар классификаторына өзгеріс енгізуге байланысты ұсыныстарды дайындайды;

— жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес мамандықтар бойынша пәндердің ҮОБ жасайды;

— мамандықтар бойынша пәндердің міндетті циклдық компоненттерінің үлгілік оқу бағдарламаларын жұмыс берушілердің сұранысына орай құрастырады;

— Құрастырылған ҮОБл және ҮОБ экспертизадан өткізеді,  уәкілетті органның оларды уақытылы бекітуі үшін іс-шаралар қолданады;

— ЖОО-ын жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру бойынша мамандықтарға сәйкес ҮОБл-мен қамтамасыз етеді;

— ЖОО-ын міндетті компонент пәндерімен қамтамасыз етеді;
— РОӘБ-нің келісімімен міндетті компонент пәндерінің ҮОБ бағасын белгілейді;

— жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының оқулықтар және оқу құралдарымен қамтамасыз етілу мониторингін жүргізеді;

— баспаға дайындалған оқулық және оқу құралдарының қолжазбасын рецензиядан өткізеді;

—  жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының Министрлік тарапынан оқу процесінде қолдануға рұқсат берілген оқулықтары және оқу-әдістемелік әдебиеттерінің тізімі бойынша ұсыныстар береді;

— ҚарМТУ жанындағы ОӘБ-ке бекітілген бакалавриат мамандықтары және ВОУД бойынша ҚР ЖОО-ын мемлекеттік аттестациядан өткізу үшін тестілеу материалдарының тізімін жасайды;

— білім беру процесін жетулдіру, оқытудың инновациялық технологияларын және білім сапасын  бақылау, көптілді білім беру, қашықтықтан оқыту және оқытудың дуалды  жүйесін дамыту бойынша ұсыныстар береді;

 • ҚР заң актілеріне сәйкес ЖОО-нда мемлекеттік тілді енгізу, дамыту бағдарламаларын жүзеге асыруға жәрдемдеседі;

— құрастыру  кәсіби және білім беру стандарттарын кіріктіруді негізге ала отырып, түлектің құзіретті моделі форматын қалыптастыру бойынша жоғары білім беру бағдарламаларының тәжірибелерін жинақтайды және таратады;

— ПОҚ біліктілігін жетілдіру және қайта даярлаудан өткізу бойынша ұсыныстарды жасауға қатысады;

— жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі бағдарламаларды және ЖОО-ын аккредиттеуге қатысады;

— жоғары білім және жоғары білімді дамыту  мәселелеріне  қатысты құқықтық-нормативтік құжаттар жобасын жасауға және сараптауға қатысады;

— Қазақстандағы Болон процесінің дамуының негізгі  тенденцияларын саралайды  (мамандарды көпдеңгейлі дайындау, салыстармалы сапаны қамтамасыз ету, құзіреттілік әдістемесі, ЖОО-өндіріс әлеуметтік серіктестігі);

— жоғары техникалық мектептің Болон процесіне нәтижелі енуі бойынша ғылыми-негізделген және ұйымдастыру-әдістемелік ұсыныстарды  2011-2020 жж. ҚР білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын және ГПИИР-2 бағдарламасын есепке ала отырып, жасайды;

—  қоғамдық-кәсіби және қоғамдық ұйымдармен оқу-әдістемелік байланыстарды кеңейту арқылы ЖОО-на әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге қолдау көрсету;

— Қазақстандағы жоғары инженерлік білімнің даму тенденциясын саралайды және құзіреттілік әдістеме форматындағы сапаның құрылымдық-параметрлік концептуалды негіздерін анықтайды;

— жоғары мектеп пен бизнес қауымдастықтың әлеуметтік серіктестігінің механизмін ұлттық біліктілік жүйесі аясында  дамыту және біліктілік талаптарын құзіреттілік форматында қалыптастыру;

— ҚР жоғары білім бойынша АКТ жүйесіне оның ішінде ҚарМТУ базасында 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» және  5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтарына  «Өндірістік бағыт бойынша бакалавр» пилоттық жобасын енгізу.