Тіркеу бөлімі

Кеңсе тіркеушісінің мақсаты мен міндеті

Кеңсе тіркеушісі (бұдан әрі – КТ) – бұл студенттің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркейтін және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет.

КТ өз қызметінде келесі принциптерді ұстануға тырысады: студенттерді біріктіріп оқыту; функцияларды сапалы орындау; жұмыста максималдық ашықтық; алдына қойған мақсаттарды уақытылы орындау.

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында Университеттің оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау КТ мақсаты болып табылады. Қойған мақсаттарды орындау үшін КТ келесі функцияларды орындайды:

  • оқу пәндеріне оқушыларды тіркейді;
  • декандар мен оқу процесін ұйымдастыру басқармалармен бірігіп академиялық топ пен ағымдарды құрады;
  • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіппен тіркейді;
  • декандар мен оқу процесін ұйымдастыру басқармалармен бірігіп білім алушылардың аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастырады және өткізеді;
  • білім алушылардың семестрдегі, оқу жылындағы және барлық оқу кезеңіндегі академиялық рейтингті есептейді;
  • білім алушылардың барлық оқу кезеңінде және барлық оқу кезеңінде алған кредиттерінің есебін жүргізеді;
  • білім алушылардың транскриптін құрады;
  • академиялық ұтқырлыққа ақпараттық қолдау көрсетеді.

 

Дюсекеева Алмагуль Тарбиевна – Тіркеу бөлімінің бастығы
Колоскова Наталья Владимировна – офис-регистратор
Медеубаева Дана Ардаққызы – офис-регистратор
Шайхина Нурсулу Толеугазиевна – кеңсе тіркеушісі
Казтаева Салтанат Хамитовна – кеңсе тіркеушісі
Куанышбекова Анар Ермековна – кеңсе тіркеушісі
Садыкова Меруерт Амангазина – кеңсе тіркеушісі
Шалабаева Мөлдір Берікқызы – кеңсе тіркеушісі
Каршалова Алима Максаткызы – офис регистратор

Контактные данные:

Адрес: 100027, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56, гл. корпус, каб. 200а, 200г

Телефоны: 8(721)256-88-08, 8(721)256-48-38

E-mail: office_kstu@kstu.kz