Университеттің наградалары


Біздің мақтанышымыз


1958 жылы ҚарПТИ ұжымына бірінші рет жұмыстағы табыстары үшін Қазақстан ОК КП және ҚКСР КМ үкіметтік «Естелік Қызыл Ту» наградасымен марапаттады.

1964 жылы өткізілген тың өнімдерін жинаудағы табыстары үшін институтты Қазақстан ОК және ҚКСР Кеңес Министрлері «Естелік Қызыл Ту» наградасымен марапаттады.

1967 жылы Қазақстан ОК ЛКЖО және Қазақстан ауыл-шаруашылық Министрі Қарағанды политехникалық институтының студенттікқұрлыс отрядын «Қызыл Ту» наградасымен марапаттайды.

1968 жылы ҚКСР ауыл-шаруашылық Министрі және Қазақстан СҚО штабы Қарағанды облысының ең үздік СҚО Қарағанды политехникалық институтының СҚО «1968 жылғы студенттік тың игеруқұрлысы» «Қызыл Ту орденімен» марапатталады.

1969 жылы ҚКСР ЖК Призидиумі ҚарПТИ студенттікқұрлыс отрядын Қазақстанда ұйымдастырып жәнеқалыптастырғаны үшін ҚКСР ЖК «Құрмет грамотасымен» марапаттайды.

1970 жылы ҚарПТИ ұжымын Қазақстан кеңестік социолистік республикасына және Қазақстанның комунистік партиясына 50-жыл толуын атап өткізгендігі үшін Қазақстанның ОК КП, ҚКСР ЖК Президиумі, ҚКСР ОМ және ККП «Құрмет грамотасымен» марапаттайды.

1972 жылы КСРО-ның құрылғанына 50-жыл толуына байланысты өткізілген Бүкілодақтық жарыста үлкен нәтижегеқол жеткізгені үшін Қарағанды политехникалық институтын ОК КПСС және КСРО ЖК Президиумі, КСРО Министрлер Кеңесі және ВЦСПС «Мерейтой Құрмет белгісімен» марапаттайды.

1976 жылы Қарағанды политехникалық институтын ғылыми-шаруашылық саласына мамандар даярлауда ең үлкен табыстарғақол жеткізгені үшін және 9-шы бесжылдықта ғылыми-зерттеуді орындағаны үшін КСРО ЖК Президиумі «Еңбек Қызыл Ту орденімен» марапаттайды.

1976 жылы Қарағанды политехникалық институты жұмыста үлкен көрсеткіш көрсеткені үшін «ҚКСР Құрмет Алтын кітабына» еңгізілді.

1979 жылы мамандарды дайындаудағы Республикалық жарыста ең үлкен нәтижегеқол жеткізгені үшін және оқуды жетілдіру процессінде, ғылыми-зерттеудегі тиімділікті жоғарлатуы және ұжымдағы біркелкі тәрбие жұмыстарын жақсартудағы жұмыстары үшін институтты Қазақстанның ОК КП, ҚКСР КМ, ҚКП және Қазақстан ОК ЛКЖО «Ауыспалы Қызыл Ту» наградасымен марапаттайды.

1979 жылы КМ және КСРО СОҚ және ғылыми мекемелер Қарағанды политехникалық институтынын ұжымын «Құрмет грамотасы» және екінші ақшалай сыйлықпен марапаттайды.

1979 жылы ҚарПТИ ұжымын Бүкілодақтық соц. жарыста ең үлкен нәтижегеқол жеткізгені үшін және өндірістегі тиімділікті жақсартудағы және жұмыстын сапалылығы және 1979 жылға арналған экономикалық және әлеуметтік дамыту жоспарынын сәтті орындалғаны үшін КСРО ОК КМ КПСС, ВЦСПС және ВЛКОЖ «Еңбек Қызыл Ту» және «Өтпелі Қызыл Ту орденімен» марапаттайды.

1980 жылы Кеңес Министрлігі және КСРО СҚО, ОК кәсіподақ жоғарғы мектеп ағартуқызметкерлерінің және ғылыми мекемелердің Қарағанды политехникалық институтынын ұжымын «Өтпелі Қызыл Ту» және бірінші ақшалай сыйлықпен марапаттады.

1981 жылы ОК КПқаулысымен, ЖК Президиумі және ҚКСР Кеңестер Министрлігі Қарағанды политехникалық институтын бесжылдыққа арналған тапсырмаларды ең жоғарғы көрсеткішпен орындағаны үшін «ҚКСР Құрмет Алтын кітабына» еңгізді.

1982 жылы Қазақстан ОК КП, ҚКСР Кеңестер Министрлігі , Қазақстан кеңестеродағы және Қазақстан ЛКОЖ ОК Қарағанды политехникалық институтынын ұжымына Республикалық жарыстардың жеңімпазы ретінде «Ауыспалы Қызыл Ту» және Республикамыздың халық-шаруашылығына жоғары біліктілікті мамандарды даярлаудағы үлкен жетістіктері үшін Дипломмен марапатталады

1984 жылы ҚКСР жоғарғы оқу орын министрлігі және кәсіподақ ағартуқызметкерлері және жоғарғы мектеп және ғылыми мекемелер Қарағанды политехникалық институтынын ұжымын аймақтық халық—шаруашылығына жоғары біліктілікті мамандарды даярлауда жеткен табыстары үшін және 1983 жыл үшінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында жүзеге асырылған міндеттемелері үшін «Еңбек Қызыл Ту» ордені- мен және «Ауыспалы Қызыл Ту» наградасымен марапаттады.

1984 жылы Тыңға 30-жыл толуқұрметіне жәнеқозғалысының 25—жылдығы, жұмыста ең жоғары көрсеткіш көрсеткені үшін, өндірістік жәнеқоғамдық-саясиқызметте «Политехник» СҚО Қазақстан ОК КП және ҚКСР Кеңестер министрлігі «Құрмет Қызыл Ту» наградасымен марапаттайды.

1988 жылы Қазақстанның ПК және ОК, ҚазСРО МК, Қазақстанның кәсіподақ кеңесінің және ҚЛКЖО ОК Қарағанды Қызыл Ту Орденінің иегері политехникалық институтының ұжымына жоғары нәтижеге жеткені үшін Республикалық жарыстың жеңімпазына 1988 жылы өткізген басты жәнеқолданбалы зерттеулерге, жаңа техниканы жасағаны және өндіргені үшін «Ауыспалы Қызыл Туымен» марапатталды.

1988 жылы Қарағанды политехникалық институтты оқыту және тәрбиелеу үшін, жоғарғы мектептің талабына сәйкестік үшін ҚКСР-ның білім министрлігінің және кәсіподағының «Құрмет грамотасымен» марапатталған.

1988 жылы ҚазСРО ПК және ОК, ҚазСРО МК, Қазақстанның кәсіподақ кенесінің және ҚЛКЖО ОК Қарағанды Қызыл Ту Орденінің иегері политехникалық институтының ұжымына жоғары нәтижеге жеткені үшін Республикалық жарыстың женімпазына 1989 жылы өткізген басты жәнеқолданбалы зерттеулерге, жаңа техниканы жасағаны және ендіргені үшін, жоғары нәтижелі технологиялық процесстарды, жоғары өнімді ауыл шаруашылық дақылдары мен жануарлардың тегі жақсы нәтижеге жеткені үшін«Ауыспалы Қызыл Туымен» марапатталды.

1989 жылдың Қ-ның ПК және ОК Қазақстанның кәсіподақтық Орталық кеңесінің және ҚЛКЖО ОК Қарағанды политехникалық институтының СҚТ басқару ұжымы 3-ші еңбек семестрге табысты дайындығы үшін «Ауыспалы Қызыл Туымен» марапатталды.

1989 жылы Төралқа басқарма одағы ҚСРО ғылыми-инженерлікқоғамның 1989 жылғы ғылыми-техникалық жұмысшыларына және көзқарастарына «Жәрмеңкеде» 1-ші орын алған үшін Қарағанды Еңбек Қызыл Ту Орденімен және Қарағанды политехникалық институты «Құрмет грамотасымен» марапатталды.

2002 жылы Парижқаласында өткен өнеркәсіпке жәрдемдесу халықаралық (SPI)қауымдастығында «ҚарМТУға жоғары сапалы тауар жәнеқызмет көрсетуі жақсы дамығаны үшін халықаралық бағдарламада Алтын медальмен» марапатталды.

2005 жылғы FEBR халықаралыққоры (Швейцария, Женевақ.) «Жоғары сапалы іскер тәжірибесі» деген алтын медальмен марапатталды.

Без рубрики