Қарағанды техникалық универститетінің жанындағы ЖБТ-ОӘБ


 


 

 

Қарағанды политехникалық институтының базасында 1994 жылы ҚР жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі құрылды.

– ҚР-да 13 инженерлік мамандықтар бойынша алғашқы мемлекеттік білім беру стандарттары 1994 жылы ОӘБ — ҚарТУ-да әзірленді.

— ОӘБ — ҚарТУ 2018ж. дейін — ЖжКБ 28 мамандық бойынша бас жоғары оқу орны. Төрт буындағы ЖжКББ 220-дан астам мемлекеттік білім беру стандарттары және екі мыңнан астам Үлгілік оқу бағдарламалары әзірленді.

— ҚарТУ бас ЖОО-мен бекітілді, оның базасында 4 бағыт бойынша (білім беру бағдарламаларының топтары) ҚР ЖОО-ның оқу-әдістемелік бірлестігі құрылды (ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. № 565 бұйрығы).

— РОӘК шешімімен жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктері жобаларды басқару топтарына өзгертілді (желтоқсан 2018ж.)

— 2020 ж. 30 маусымдағы No 305/1 бұйрығымен ЖБТ- ОӘБ Кеңесінің құрамы жаңартылды.

 

 

ЖБТ ОӘБ негізгі міндеті

Басқарудың жобалық-бағдарлы жүйесі негізінде оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру.

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы Жобаларды басқарутоптары (ЖБТ) — Жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестігі (ОӘБ) құрамы

 

ЖБТ басшысы ОӘБ төрағасы — Басқарма төрағасының міндетін атқарушы — ректор Ибатов Марат Кеңесұлы, т. ғ. д., профессор, 87017369425, kstu@kstu.kz
ЖБТ басшысының орынбасары — ҚарТУ ӘЖ жөніндегі проректоры Жетесова Гульнара Сантаевна, т. ғ. д., профессор, 87015226484, zhetesova@mail.ru
ЖБТ әкімшісі ОӘБ жетекшісі Пак Юрий Николаевич, т. ғ. д.,

ҚарТУ профессоры, 87013680140, pak_gos@mail.ru

 

«Инженерия және инженерлік іс» бағыты бойынша ЖБТ – ОӘБ құрамы

(Механика және металл өңдеу; Геофизикалық инжиниринг және технологиялар)

 1. Жоба: Механика және металл өңдеу

Жобаның жетекшісі Юрченко Василий Викторович, ҚарТУ-нің кафедра меңгерушісі, д-р PhD, 85747976, juvv76@mail.ru
Жобаның әкімшісі Бәкіров Мәди Жетпісбайұлы- ҚарТУ кафедра меңгерушісі, т. ғ. к., 87016161565, madybacirov@rambler.ru
Жобаға қатысушылар:

ҚР 17 ЖОО өкілдері-29 адам;

Жұмыс берушілер қауымдастығының, ҒЗИ өкілдері, шетелдік сарапшылар-7 адам

 

 1. Жоба: Геофизикалық инжиниринг және технологиялар
Жобаның жетекшісі — Портнов Василий Сергеевич, ҚарТУ кафедра меңгерушісі, т.ғ.д., профессор, 87018877375, vs_portnov@mail.ru
Жоба әкімшісі — Пономарева Марина Викторовна, ҚарТУ доценті, т.ғ.к., 8701470836, mv_ponomareva18@mail.ru
Жьбаға қатысушылар: ҚР 3 ЖОО өкілдері-4 адам;

Жұмыс берушілер қауымдастығының, ҒЗИ өкілдері, шетелдік сарапшылар – 7 адам.

 

 1. Жоба: Тау-кен ісі және өндіру
Жобаның жетекшісі — Имашев Асқар Жанболатұлы, ҚарТУ кафедра меңгерушісі, доктор PhD, 87059787386, imashev_85@mail.ru
Жобаның әкімшісі — Исабек Тұяқ Көпейұлы — т.ғ.д., ҚарТУ профессоры 87012276475, tyiak@mail.ru
Жобаға қатысушылар:

ҚР 7 ЖОО өкілдері- 8 адам;

Жұмыс берушілер қауымдастығының, ҒЗИ өкілдері, шетелдік сарапшылар-8 адам.

 

«Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) бағыт бойынша ЖБТ – ОӘБ құрамы 

4.. Жоба: Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Жобаның жетекшісі — ҚарТУ ӘЖ жөніндегі проректоры Жетесова Гүлнәр Сантайқызы, т. ғ. д., профессор, 87015226484, zhetesova@mail.ru
Жобаның әкімшісі — Жаркевич Ольга Михайловна, ҚарТУ профессорының м.а.,

т. ғ. к., 87017412664, zharkevich82@mail.ru

Жобаға қатысушылар:

ҚР 17 ЖОО өкілдері-23 адам;

Жұмыс берушілер қауымдастығының, ҒЗИ өкілдері, шетелдік сарапшылар — 6 адам.

 «Гигиена және Өндірістегі еңбекті қорғау» бағыты бойынша ЖБТ – ОӘБ құрамы

 1. Жоба: өндірістегі еңбек гигиенасы және еңбекті қорғау
Жобаның жетекшісі — Жолмағамбетов Нұрбек Рысбекұлы, ҚарТУ кафедра меңгерушісі, т. ғ. к., доцент, 87053032116, nurbekz@mail.ru
ЖБТ әкімшісі  —  Спатаев Нурбек Даирбекович, Аға оқытушы, к.т.н., 8 701 521 02 73, spatayev.nurbek@bk.ru
Жобаға қатысушылар:

ҚР 15 ЖОО өкілдері-19 адам;

Жұмыс берушілер қауымдастығының, ҒЗИ өкілдері, шетелдік сарапшылар-10 адам

 

ҚарТУ-нің ЖБТ – ОӘБ негшізгі қызметі

 1. ҚарТУ–нің ҚКП-ОӘБ құрамына кіретін ҚР ЖОО-мен оқу-әдістемелік жұмысты жобалық басқару әдістерін қолдана отырып, өзара іс-қимыл және үйлестіру жоспарында байланысты жүзеге асыру.
 2. Білім беру сапасын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау контексінде ұлттық біліктілік құрылымдарының (ҰБШ, СБШ, КС) дамуын талдау.
 3. Кәсіби стандарттарға, жұмыс берушілердің талаптарына және қоғамның әлеуметтік сұраныстарына сәйкес құзыреттілік тәсіл форматында оқытудың ұсынылатын нәтижелерін қалыптастыру.
 4. ОӘБ-ҚарТУ бекітілген дайындық бағыттары бойынша эксперимент режимінде жүзеге асырылатын ЖжКБ инновациялық білім беру бағдарламаларының жобаларын сараптау.
 5. Жұмыс берушілердің талаптарын және кәсіби стандарттарды ескере отырып, практикаға бағытталған білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша ұсыныстар мен ұсыныстарды талдау.
 6. ОӘБ-ҚарТУ – ға бекітілген бағыттар ( Білім беру бағдарламаларының топтары) бойынша ОӘБ – РОӘК грифімен баспаға ұсынылатын оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер макеттерін рецензиялау және сараптау.
 7. Мектеп және колледж бітірушілері үшін бакалавриатқа түсу кезінде ҰБТ бейіндік пәндерінің тізбесін қалыптастыру және ұсыныстар дайындау. Оқулық немесе оқу құралын емтиханға жіберетін университеттер плагиаттың жоқтығын растайтын ректордың қолы қойылған (бірінші проректор) ресми құжатты ұсынуы керек.
 8. ОӘБ-ҚарТУ-не бекітілген дайындық бағыты бойынша Оқу жетістіктерін сырттай бағалауды (ОЖСБ) жүргізу контексінде Ұлттық тестілеу орталығы үшін пәндер мен тест материалдарының тізбесін қалыптастыру.
 9. Магистратураға қабылдау кезінде кешенді тестілеуді өткізу контексінде пәндер тізбесі мен тест спецификацияларын қалыптастыру.
 10. ОӘБ–ҚарТУ-не бекітілген бакалавриат, магистратура және докторантура бағыты бойынша білім беру үдерісін оқулықтармен және оқу құралдарымен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру.
 11. Оқу үрдісінде қолдану үшін ҚР БҒМ рұқсат етілген оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау.
 12. Дайындау бағыттарының сыныптауышына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау.
 13. Инженерлік білім беруде құзыреттілік тәсілді енгізу бойынша әлемдік үрдістерді талдау.
 14. Қоғамдық-кәсіптік және білім беру ұйымдарымен оқу-әдістемелік байланыстарды кеңейту жолымен әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге жәрдемдесу.
 15. Болон процесі контекстінде және ҚР Білім және ғылым дамуының 2020-2025жж. мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарын ескере отырып, жоғары техникалық мектептің нәтижелі дамуы бойынша ғылыми-негізделген және ұйымдастырушылық-әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу..
 16. Оқу және ғылыми әдебиеттерді шығарудың жылдық тақырыптық жоспарын орындау мониторингі.
 17. Көптілді оқыту контексінде көп деңгейлі білім беру процесін оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар дайындау.
 18. Жоғары оқу орындарын және білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша ДСК құрамын қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау.
 19. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық материалдардың жобаларын әзірлеу және сараптау жөніндегі әдістемелік басшылық.
 20. Мектеп және колледж түлектері үшін бакалавриатқа түскен кезде ҰБТ-ның бейіндік пәндерінің тізімін қалыптастыру және ұсыныстар дайындау.
 21. МУП – ОӘБ жобалық қызметінің нәтижелерін нормативтік-құқықтық және бағдарламалық құжаттарға имплементациялау бойынша ұсыныстар дайындау.
 1. Анализ современных методов и инновационных технологий студентоцентрированного обучения.
 2. ОӘО-ҚарТУ-не бекітілген дайындық бағыттары бойынша білім беру қызметі шеңберінде ҚР БҒМ сұраныстарына жедел әрекет ету.

АВТОРЛАРҒА ЕРЕЖЕЛЕР

ОӘБ — РОӘБ мөрімен басып шығаруға ұсынылған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің макеттерін (қолжазбаларын) зерттеу үшін ОӘБ                          тағайындалған дайындық бағыттары бойынша (білім беру бағдарламаларының топтары) ұсыну қажет:

 • Университет тарапынан ОӘБ кеңесінің төрағасы проф. М.Ибатов ұсынылған әдебиеттерді мөртабанмен басып шығару мүмкіндігі туралы ОӘБ қорытындысын алу үшін оқулықтың
 • макетін (қолжазбасын) (оқу құралын) бағыттау туралы;
 • ұсынылған әдебиеттің макеті (қолжазба);
 • Man қолжазбаның үш шолуы, соның ішінде. 1 — сыртқы;
 • Ғылыми кеңестің жариялау туралы шешімінен үзінді;
 • плагиаттың жоқтығы туралы ресми қорытынды.

 

 

Без рубрики