ЖОО кейінгі білім беру басқармасы

Магистратура
Докторантура PhD
Академиялық мобилдiлiк

ЖОО кейінгі білім беру басқармасы  өз жұмысында Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдылығына бағынады.

ЖОО кейінгі білім беру басқармасы  өз қызметін келесі құжаттар негізінде атқарады:

ҚР «Білім туралы», «Ғылым туралы» Заңдары, Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандарттары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.07.2012 ж. №1080 қаулысымен бекітілген); Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің типтік ережелері; Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұймының типтік ережелері (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.05.2013 ж. № 499 қаулысымен бекітілген); PhD докторантурасының мамандықтарының ғылыми қызметкерлердің мамандықтарының Номенклатурасымен ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының  жіктеуішіне сәйкестік тізімі; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің бұйрықтары, қаулылары, өкімдері; ректордың бұйрықтары мен өкімдері.

ЖОО кейінгі білім беру басқармасының  басты міндеттері:

—          магистрлар мен PhD докторларын даярлауда білім беру және ғылыми инновацияларды еңгізу;

—          сабақтарды өткізудің және магистранттар мен докторанттарды практикалық даярлаудың сапасын бақылау;

—          Университеттің Ғылыми кеңесі шешімдерін және Оқу-әдістемелік кеңесінің ұсынымдарын жүзеге асыру;

—          магистрлар мен докторларды дайындаудың оқу, ғылыми-зерттеушілік процестерін ұйымдастырушылық, техникалық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша кафедралар мен құрылымдық бөлімшелердің жұмысын үйлестіру;

      —     магистратура мен PhD докторантураны ашу бойынша лицензияны алу мақсатында құжаттарды дайындау;

      —     магистранттар мен PhD докторанттардың оқу процесін ұйымдастыру, қабылдау және тіркеу;

      —     Университеттің оқытушы және ғылыми құрамының біліктілігін көтеруге, мамандар мен ғылыми-педагогикалық кадрлардың дайындық сапасын жақсартуға қатысады.

Негізгі міндеттерге сәйкес ЖОО кейінгі білім беру басқармасы келесі қызметтерді іске асырады:

—          ҚарМТУ сапа менеджменті жүйесінің талаптарын орындау;

—          білім беру және ғылыми-зерттеу қызметтерінің өмірлік циклының кезеңдерін жүзеге асыру;

—          ұйымдастыру-басқарушылық қызметі;

—          магистрлар мен PhD докторларын даярлауды іске асыратын кафедралардың білім беру қызметтері мен процестеріне мониторинг жүргізу, оларды өлшеу, талдау және үнемі жақсартып отыру;

     —      магистратура мен PhD докторантураға қабылдау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

     —      магистранттар мен PhD докторанттардың дербес жоспарларының орындалуын бақылау.

     —      институттармен, кафедралармен, магистранттар мен докторанттардың ғылыми жетекшілерімен байланыс жүргізу;

    —       ҚР БҒМ мен білім және ғылым саласын бақылау Комитетімен байланысты жүзеге асыру.

 ЖОО кейінгі білім беру басқармасының ұжымы:

Султанова Лилия Минулловна – х.ғ.к.,ЖОО-дан кейінгі білім беру басқармасының жетекшісі.

Қарағанды металлургия институтының «Органикалық заттардың химиялық технологиялары» мамандығының түлегі.

1993- 2011 жылдар аралығында Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ-дың химия факультетінде кеңсе –тіркеушісі қызметін атқарды.

2010 жылы 00.02.03 – Органическалық химия мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

2011- 2015 жылдар аралығында Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ-дың химия факультетінде оқытушы болып қызмет етті.

 

Умиртасова Карлыгаш Тасымовна – ҚарМТУ ЖОО кейінгі білім беру басқармасының маманы.

1981 жылғы Қарағанды политехникалық институтының «Тау-кен машиналары және кешендері» мамандығы түлегі.

1981 жылдан бастап «Стаханов» шахтасының техникалық бөлімінде тау-кен ісі бойынша  бас инженер болып қызмет етті.

2001 жылдан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде Университеттің диссертациялық кеңестерінің техникалық хатшысы қызметінде.

 

Жолмагамбетова Бахытгуль Рысбековна – ҚарМТУ ЖОО кейінгі білім беру басқармасының маманы.

Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Қолданбалы және есептеуіш математика» факультетінің түлегі.

2001 жылдан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде магистратура бағыты бойынша  ЖОО-дан кейінгі білім беру бөлімінің оқу- әдістемелік басқармасының әдіскері қызметінде.

2007 жылдан бастап ҚР Президентінің Халықаралық «Болашақ» шәкіртақысын және басқа да Халықаралық бағдарламаларыды жүзеге асыру бойынша халықаралық ынтымақтастық бөлімінің әдіскері.

2006 жылы бөлімдегі қызметін оқытушылықпен бірге қатар алып жүрді.

2015 жылы «Математика» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистры дәрежесі берілді.

 

Дарибаева Айжан Рымкулқызы – ҚарМТУ ЖОО кейінгі білім беру басқармасының маманы.

2007ж Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының түлегі.

Без рубрики