Магистратураға түсу

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
Пререквизиттер тізімі