Диссертациялық кеңес

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы диссертациялық кеңес туралы философия докторы (PhD), «Тау-кен ісі» бағыты бойынша 6D070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау»,  6D071100 «Геодезия», 6D070700 «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша доктор дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияны қорғау бойынша ЕРЕЖЕ

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы диссертациялық кеңес туралы философия докторы (PhD), 6D070900 «Металлургия», 6D071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандықтары бойынша доктор беру үшін докторлық диссертацияны қорғау  бойынша ЕРЕЖЕ

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы диссертациялық кеңес туралы философия докторы (PhD), 6D071200 «Машинажасау» мамандығы бойынша доктор дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияны қорғау бойынша ЕРЕЖЕ

6D071200  «Машинажасау» мамандығы бойынша докторлық диссертацияны қорғау бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы диссертациялық кеңес құрамы

6D070900 «Металлургия», 6D071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандықтары бойынша докторлық диссертацияны қорғау бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы диссертациялық кеңес құрамы

Докторлық диссертацияны қорғау туралы хабарландыру

ҚР БҒМ Білім беру және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 03.03.2014 жылғы № 387 бұйрығына сәйкес Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанында философия докторы (PhD), «Тау-кен ісі» бағыты бойынша 6D070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау»,  6D071100 «Геодезия», 6D070700 «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша доктор дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияны қорғау бойынша  2014 жылғы Диссертациялық кеңес құрылды.

Диссертациялық кеңес құрамы ҚарМТУ-дың Ғылыми кеңесінде бекітілді 31.03.2014 ж. № 6

«Тау-кен ісі» бағыты бойынша 6D070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау»,  6D071100 «Геодезия», 6D070700 «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша доктор дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияны қорғау бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы 2014 жылғы диссертациялық кеңес құрамы

Аты-жөні Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы Мамандық шифрі Жұмыс орыны және лауазымы Алатын орыны
1 Демин Владимир Федорович Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D070700 — тау-кен     ісі ПҚОБ кафедрасының профессоры, ҚарМТУ,  Қарағанды ДК төрағасы
2 Исабек Туяк Копеевич Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D070700 – тау-кен     ісі ПҚОБ кафедрасының меңгерушісі, ҚарМТУ,  Қарағанды ДК мүшесі
3 Дрижд Николай Александро-вич Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D070700 — тау-кен     ісі ПҚОБ кафедрасының профессоры, ҚарМТУ,  Қарағанды ДК мүшесі
4 Кабетенов Тулеген Кабетенович Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D070700 – тау-кен     ісі Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ПҚӨЗ кафедрасының меңгерушісі, Алматы ДК төрағасының орнбасары
5 Мирный Иван Яковлевич Техника ғылымдарының кандидаты 6D070700 – тау-кен     ісі «Карагандагипрошахт и Ко» ЖШС директоры, Қарағанды ДК мүшесі
6 Серых Вячеслав Иванович г.ғ.д. 6D070600 –Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау ҚарМТУ геология кафедрасының доценті, Қарағанды ДК мүшесі
7 Мизерная Марина Александров-на г.ғ.к., доцент 6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ геология және тау-кен ісі кафедрасының меңгерушісі, Өскемен ДК мүшесі
8 Магретова Людмила Ивановна г.ғ.к 6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау «Центргеол-съемка» ЖШС бас геологы, Қарағанды ДК мүшесі
9 Ермолов Петр Васильевич г.ғ.д., профессор 6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау «Қазақстан рудасының заттық құрамы мен табиғи және техногенді рудасын зерттеу» зертханасының меңгерушісі, «ИПКОН» ЖШС, Қарағанды ДК мүшесі
10 Ожигина Светлана Борисовна Техника ғылымдарының кандидаты 6D071100 -Геодезия ҚарМТУ МІжәнеГ кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды ДК ғылыми хатшысы
11 Нуржумин Ерик Кабдулкако-вич Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D071100 -Геодезия Л.Гумилев атындағы ЕҰУ геодезия және картография кафедрасының профессоры, Астана ДК мүшесі
12 Касымканова Хайни-Камаль Михайловна Техника ғылымдарының докторы, профессор 6D071100 -Геодезия Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ картография және геоақпарат каф. меңгерушісі, Алматы ДК мүшесі
13 Попов Виктор Никитович Техника ғылымдарының докторы 6D071100 -Геодезия  «Караганда-ГИИЗ и Ко» ЖШС бас директоры, Қарағанды ДК мүшесі

Диссертациялық кеңес төрағасы                                             В.Ф. Демин