Әкімшілік жұмыс бөлімі

Қызметкерлер

Әкімшілік жұмыс бөлімі — ҚарТУ-дың ұйымдастырушылық-құрылымдық бөлімшесі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, ҚарТУ жарғысын, ішкі ережелерін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің басшылық құжаттарын, ректордың бұйрықтары мен нұсқаулықтарын басшылыққа алады.

Лауазымдар: