Персоналды басқару департаменті

Қызметкерлер

Персоналды басқару департаменті — «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті»  КЕАҚ ұйымдастырушылық-құрылымдық бөлімшесі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ жарғысын, ішкі ережелерін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің басшылық құжаттарын, Басқарма Төрағасы – Ректордың бұйрықтары мен нұсқаулықтарын басшылыққа алады.

Лауазымдар: