Жұмыс мамандықтарының орталығы


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің негізінде 2011 жылдың қарашасында №1 «Машинажасау» Жұмысшы мамандықтарының орталығы ашылды (28.11.2011 жылғы № 1674 бұйрық).

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің негізінде Жұмысшы мамандықтарының орталығын ашу аз шығынмен студенттерді дайындаудың сапасын арттыруға, іс жүзінде олардың «Машинажасау» және «Кәсіби білім беру» мамандықтары үшін өндіріске жақындатылған жағдайларда жұмысшы мамандықтарды алулаларына мүмкіндк берді.
ЖМО жонғыш топ, оның ішінде СББ-сы бар жонғыш станокпен, СББ-лы ферезрлік өңдеуші орталығы бар фрезерлік топ станоктарымен, бұрғылайтын топ, сонымен қатар ажарлағыш, ұштауыш топ станоктарымен, студенттерге бастапқы жұмысшы мамандықты және СББ-сы бар станоктарда метал өңдеудің инновациялық технологияларын меңгеруге мүмкіндік беретін темір ұсталық дайындауға арналған лазерлік станокпен қамтамасыз етілген.
Білім беру оқу жоспарына сай, 240 сағат өндірістік тәжірибені ескере отырып, ары қарай жұмыстар мен емтихандарды тапсыруға сәйкес өтеді. Оқу аяқталғаннан соң таңдалған «бағытқа» сәйкес санатта бекітілген үлгідегі құжаттымен екінші дәреже беріледі.
ЖМО «Қос техникалық білім беру» оқу ғылыми- өндірістік бірлестік құрамына кіреді, осыған орай ЖМО негізінде «Машинажасау» мамандығының оқытушылары мен магистранттары ғылыми жобалар бойынша сынақтарға арналған бөлшектер мен үлгілер жасайды.
Астана қаласындағы көрмеге арналған гидродинамикалық қыздырғыштың (ғылыми жетекшісі В.Н.Кучин) сынақ үлгісі жасалып, құжаттар дайындалды.

ЖМО оқу жоспарына және БТБА сәйкес машинажасау бағытындағы келесі мамандықтар бюойынша студенттер дайындай алады:
1. Бағдарламалық басқаруы бар станоктар операторы;
2. Металл жонушы;
3. Фрезерлеуші;
4. Бұрғылаушы;
5. Өндірістік құрылғының жөндеуші ұстасы;
6. Аспапшы-слесарь
7. Механикалық құрастырма жұмыстарының ұстасы
8. станоктық және ұсталық жұмыстардың бақылаушысы

2013 жылдың маусымында 5В012000 – «Кәсіби білім беру» мамандығының машинажасау траекториясын таңдаған 23 студентіне екінші дәрежедегі металл жонушы біліктілігі тағайындалды.
2014 жылдың маусмында 5В012000 – «Кәсіби білім беру» мамандығының 53 студенті слесарь-жөндеуші біліктілік бойынша бекітілген үлгідегі куәлік алды, 5В012000 —«Машинажасау» мамандығының 51 студенті металл жонушы біліктілігі бойынша дайындықтан өтіп, бектілген үлгідегі куәлік алды.
2015 жылдың маусымында 5В012000 – «Кәсіби білім беру» мамандығының 37 студенті және 5В012000 —« Машинажасау» мамандығының 67 студенті метал жонушы мамандығы бойынша өндірістік тәжірибеден өтеді және тәжірибе аяқталғаннан соң бекітілген үлгідегі куәлік алады.
Жұмысшы мамандықтар бойынша студенттерді дайындау болашақта машинажасау саласындағы кәсіпорындардың еңбекақы төленетін орындардарында өндірістік тәжірибеден өтуге мүмкіндік береді.

ЖМО жұмысы барысында (2011 -2015 ж.ж.) Жұмысшы мамандықтар орталығының м шеберханасын жөндеу және жабдықтандыру бойынша келесі жұмыстар жасалды:
— 7 жону-бұрамакескіш станок қалпына келтірілді;
— 6 фрезерлік станок қалпына келтірілді;
— слесарлік жұмыстар үшін 20 жұмыс орындары алынды;
— оқу шеберханаларында келесі жөндеу жұмыстары жүргізілді: ТҚ және ӨҚ талаптарына сай ағаш жаяужолда кафельдерге ауыстырылды, роликті қақпа орналастырылды, желдеткіш жүйе боршаланды, құрал –жабдықтық шеберхана және тұрмыстық бөлмеде пластик терезелер орнатылды;
— ЖМО-да үш жұмыс мамандығына арналған – металл жонушы, фрезерлеуші, жөндеуші –дидактикалық материалдар және жұмыс бағдарламалары жасалған, жұмыс орынындағы ТҚ және металкесуші станоктардағы жұмыс бойынша оқу фильмдері таңдалған, оқу сыныбында теориялық білім беру үшін технткалық әдебиеттер бар;
— ЖМО паспорты және МСЖ бойынша қажет құжаттар жасалған;
— гидродинамикаоһлық жылытқыштарды жасауға арналған 101 «а» о роликті қақпа орналастырылды,қу-өндірістік шеберханасы құрылды: жөндеу жұмыстары жасалды, роликті қақпа орналастырылды, еден құйылды, дәнекерлеу құралдырының, 1 тонна жүк көтеретін крандар, ГДЖ жасауға қажетті жинау стендтерінің монтажы жасалды;
—кіріспе нұсқамалар жасау және теориялық білім беру үшін оқу сыныбына жөндеу жұмыстары жасалды және заманауи плакаттармен қамтамасызө етілді;
— цехті безендіру үшін техника қауіпсіздігі бойынша плакаттар жасалды;
— слесарлік жұмыстар үшін 20 жұмыс орыны сатып алынды;
— жаңа құрал-жабдықтар орнатылды- жонғыш өңдеуіш орталық, фрезерлік өңдеуіш орталық, лазерлік станок;
— екі жонғыш- бұрмалағыш станоктың орынына JET маркасының жаңа станоктары алынды;
— тәжірибе өткізу үшін қажетті шығын құралдары мен материалдары алынды, бірақ 2015 жылы кесуші құралдыр жеткіліксіз алынды;
— ЖМО-ғы ТҚ бойынша нұсқаулықтар жасалды, студенттер мен қызметкерлерге арналған жұмыс орынындағы қауіпсіздік және еңбекті қоғау бойынша нұсқауларды тіркеу журналы басталған;
— ЖМО қызметі туралы бейнеролик және буклет шығарылды.

Без рубрики