Иманбаева Света Бакытовна докторлық диссертация қорғау туралы

КеАҚ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде» PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Иманбаева Света Бакытовна  8D07201 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» білім беру бағдарламасы бойынша «Д6 қабат жатысына тау-кен геологиялық жағдайлардың және оның метандануының тау-кен жұмыстарының тиімділігіне әсерін Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Роман Анель Толегенқызының докторлық диссертация қорғау туралы

КеАҚ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде» 8D07201 – «Пайдалы қазбалар кен орындарын геология және барлау» мамандығы философия докторы PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Роман Анель Толегенқызының «Жаильма грабен синклиналінің құрылымдық-тектоникалық позициясы мен минерагениясын зерттеу» тақырыбы бойынша докторлық диссертация Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Жумабеков Арслан Кайратовичтың докторлық диссертация қорғау туралы

КЕАҚ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды ​​техникалық университетінде»  8D07201 – «Пайдалы қазбалар кен орындарын геология және барлау» мамандығы философия докторы PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Жумабеков Арслан Кайратовичтың «Маңғышлақ ойпатының мұнай және газ кен орнының өнімді горизонттарының қалыптасу заңдылықтарын зерттеу Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Богоявленская Татьяна Агедаловнаның докторлық диссертация қорғау туралы

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ-нда PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Богоявленская Татьяна Агедаловнаның  6D073000 – «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»  мамандығы бойынша «Қазахстан Республикасының жылу желілері үшін полиуретандардың оқшаулағыш композициаларын зерттеу»  тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады. Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Толеубаева Шамшыгайын Болаткызының докторлық диссертация қорғау туралы

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ-нда PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Толеубаева Шамшыгайын Болаткызының  6D073000 – «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»  мамандығы бойынша «Бетонның құрылыстық-қолданыс қасиеттеріне техногенді қалдықпен түрлендірілген қоспалардың әсерін зерттеу»  тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады. Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Кыдрашов Адилжан Бекежановичтің докторлық диссертация қорғау туралы

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Кыдрашов Адилжан Бекежановичтің «Тау-кен қазбаларын қазып алу жұмыстарының әсер ететін аймақтарда бекіту параметрлерін геомеханикалық модель көмегімен негіздеу» тақырыбында докторлық диссертациясын Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Матаев Азамат Қалижанұлының докторлық диссертация қорғау туралы

«Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Матаев Азамат Қалижанұлының «Хромтау кенорнының тұрақты емес массиві жағдайында дайындық қазбаларын бекіту технологиясын таңдау және негіздеу»тақырыбында докторлық диссертациясын қорғау өтеді. Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Хусан Болатханның докторлық диссертация қорғау туралы

Қарағанды техникалық университетінде PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Хусан Болатханның «Құсмұрын карьері жағдауларының тұрақтылығына бұрғылау-жару жұмыстарының әсерін зерттеу» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады. Докторлық диссертацияны қорғау тілі – мемлекеттік тілде. Диссертациялық жұмыс Қарағанды техникалық университетінің «Пайдалы кенорындарын қазып өндіру» Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Ли Елены Сергеевны докторлық диссертация қорғау туралы

КЕАҚ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды ​​техникалық университетінде»  6D070600 – «Пайдалы қазбалар кен орындарын геология және барлау» мамандығы философия докторы PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Ли Елена Сергеевнаның «Солтүстік Ұлытаудың Сu – Ni және Cu пикрит  және карбонатит кеніштерінде платиноидтардың Әрі қарай оқу …

Без рубрики

Иванов Валерий Анатольевичтың докторлық диссертация қорғау туралы

Қарағанды техникалық университетінде PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Иванов Валерий Анатольевичтың 6D071800 «Ақпаратты телеметриялық түрде берілісті қолданып, ток ағымдарының мөлшерлеріне сай, жоғары вольтті ЖВЭС оқшаулауғыштардың күйін бақылайтын амалдарын өңдеу» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады. Диссертациялық жұмыс Қарағанды техникалық университетінің өндірістік Әрі қарай оқу …

Без рубрики