Нормативтік құжаттар

ҚарТУ диссертациялық кеңесі

ҚарТУ диссертациялық кеңесі туралы ереже