Сандық университетті дамыту департаменті

Қызметкерлер

СУДД негізгі міндеттері:

 • құрылымдық бөлімшелердің өзара әрекеттесуі мен құжат айналымын басқару жүйесін енгізу ;
 • қазіргі заманғы бұлтты технологиялар негізінде компьютерлік сыныптардың есептеу ресурстарын жаңарту;
 • компьютерлік жабдықтар паркін, сынып қорының техникалық және технологиялық жабдықтарын жаңарту;
 • интернет-кеңістіктегі ҚарТУ сайтының имиджін арттыру мақсатында «Цифрлық университетті» құру және дамыту;
 • электронды форматта қызмет көрсетуге көшу және ITSM әдістемесін қолдану арқылы статистикалық есептер дайындау арқылы білім беру іс-әрекетінің бизнес-процестерін ұйымдастыруды оңтайландыру;
 • жаппай ашық онлайн курстарын құру және дамыту (ЖАОК);
 • құрылған инновацияларды енгізу тиімділігін арттыру мақсатында қызметті коммерциализациялау.

СУДД негізгі функциялары:

 • жаңа ақпараттық технологияларды енгізу арқылы университеттің біртұтас желілік инфрақұрылымын енгізу;
 • университеттің білім сапасын басқару жүйесіне интеграциялау;
 • орталықсыздандыру, университеттің білім беру бөлімдеріне университеттің ақпараттық ортасына интеграциялану және білім беру ресурстарын дербес қалыптастыру және қолдау үшін максималды мүмкіндік беру тұрғысынан ашықтық;
 • қаржылық және материалдық ресурстарды үнемдей отырып, университеттің белгілі бір талаптарын қанағаттандыру үшін жүйелілік пен үйлесімділікті қамтамасыз ету;
 • электрондық оқытуды дамытудың әлемдік тенденцияларына сәйкестігі (e-learning) және оқытуды басқару (learning management);
 • жалпы навигациялық құралдармен ақпараттық ортаның таратылған сипаты, университет пайдаланушыларына барлық білім беру ресурстарына жылдам және ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз ету;

СУДД ұйымдастырушылық құрылымы: