«Құрылыс материалдары және технологиясы»

Басты
Мамандықтар
Оқу процесі
Тәлімдік жұмыстар
Халықаралық ынтымақтастық
Ғылым
Қызметкерлері
Кафедра меңгерушісі
Кафедра тарихы
Біздің түлектеріміз
Байланыс

Құрылыс саласында МЖИДБ -2 кешендеріне жоғары санаттағы ма-мандарды дайындау

Пікірлер жұмыс берушілер түлектер туралы кафедра

2015 жылы кафедра «Құрылыс материалдары және технологиясы» білімді.

Қазіргі уақытта кафедра «Құрылыс» мамандығы бойынша бакалаврлар мен магистранттарды дайындайды.

Кафедра осы уақыттқа дейін 6000 инженер-құрылысшыларды, инженер-педагогтарды, сәулетшілерді, бакалаврлар мен ғылым магистрларын, техника мен технология магистрларын дайындады.

5В072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке кұрьглыс бакалавры академиялық дэреже беріледі.
5В072900 – «ҚҰРЫЛЫС» (бакалавр) мамандығы.
Оқу мерзімі – 4 жыл.
Академиялық дәреже – құрылыс бакалавры

Траекториялар:
5В072901- Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы
5В072902 – Үймереттер мен ғимараттарды есептеу және жобалау
5В072903 – Коммуналдық шаруашылықты пайдалану

ҚҰРЫЛЫС — еңбек сыйымдылық және материал сыйымдылық өндірістің ең басты салалары, әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы осыншалықты үлкен, оның деңгейі барлық қоғамның маңызды даму көрсеткішін көрсетеді.

ҚҰРЫЛЫС – ғимараттар мен үймереттер өнеркәсіптік және азаматтық қайта құру және пайдалану, салу жобалауымен байланысқан, кешенді тапсырма шешіміне бағытталған, АЖЖ және маркетинг, менеджмент, инженерлік аймақтарда әдістер мен тәсілдер, құралдар, өндірістік материалдар жиынтығын өзіне қосатын аймақ.
2010 жылда жаңа «Көлiк құрылыс» мамандығы ашылды.
Мұнай-газ құбырлары және мұнай-газ қоймалары, көлiк тоннелдерi, қазiргi заманғы аэродромдар, көпiрлер, шапшаң авто және темiр жол магистралдар құралысын техникалық прогресс ғасырында алдын ала айқындалады.

Траекториялар:
5В074501«Темір жолдар құрылысы»,
5В074502 «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы»
5В074503 «Көпірлер, тоннельдер және метрополитендер құрылысы»
5В074504 «Мұнай-газ құбырлары және мұнай-газ қоймалары құрылысы»

5В073000 мамандық — «Өндіріс құрылыс материалым,бұйымдардың және конструкциялар».
Тәлім-тәрбиенің мерзімі — 4 жыл.
Академиялық дәреже — бакалавра өндіріс құрылысматериалым, бұйымдардың және конструкций.

Құрылыс материалдарын өндіру адамның сан салаллы қызметінде басты орынға ие, қоғамның әл ауқатына, әлеуметтік,мәдени және рухани өміріне айтарлықтай әсер етеді. Құрылыс материалдарын дайындау — жұмыс нәтижелері өз заманының жетістіктері мен кереғарлықтарын көрсетіп, өзін бақылаушыларынан ғұмыры ұзақ болатын сирек кездесетін мамандықтардың бірі. Бұл адам сенімділік, ыңғайлылық,эстетика жайлы өз ойларын іске асыратын қызмет саласы.

Қазақстанның қазіргі заманғы құрылыс кешенінде — басты фигура, оның жауапкершілігінде құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндірудің үлкен саласы бар. Технологтар әр түрлі мақсатты аса берік, ғұмыры ұзақ, сәулеттік көркем және арзан материалдарды; құрылыстың аса жетілген әдістеріне көшуге жағдай жасайтын құрылыс бұйымдары мен конструкцияларының жаңа типтерін алу әдістерін дайындайды.

Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сұранысына ие өндірістің технологиясы және жобалауы бойынша дайындықтың жоғары деңгейі құрылыс индустриясының және құрылыс материалдарының өндірістерінің, жобалау, ғылыми –зерттеу және басқа ұйымдардың болашақ мамандарына кең мүмкіндіктерді ашады.