Ғылым

2012 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті мен БД АҚ «Арселор Миттал Темиртау» арасында келісім-шарт жасалды (КАжәнеЕҚ мен РМПИ). Әр түрлі концентраттар мен көздердің көмірлі метанды жоюдың технологиялық сызбасының әзірлемесінің жобалық нәтижесі болып табылады.
2011 жылдың IV кварталінде кафедра қызметкерлері Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс өңірлерде 2 жұмыс жариялады.

Украинада в сборнике научных трудов Министерства энергетики и угольной промышленности Украина көмір және энергетика өндірісі министрлігі  «Тау-кен жұмысы» басылым 48, Донецк 2011ж., бет. 35…. 45.

Жаңа кезеңнің өрт сөндіргіш құралдар әзірлемесінің қажеттігі.  /В.М.Плотников, В.С. Харьковский, Н.А. Дрижд, Н.Х. Шарипов,                   Е.Е. Оразалы, А.В. Харламова.

Көмір шахтасында жарылыс және жану үрдісінің болдырмаудың тиімді жолдарын қарастыру бойынша негізде бар жұмысқа икемділігін қарастыру. Зертханалық тәжірибелер мен шетел зерттемелік шахталардың сынақтар мен есептер негізінде тексерілді және сарапталған жаратылыс аэродинамикасы есебінде бір ретті әрекеттерден көп ретті әрекеттерге көшу ұсынылды.

«Өрт қауіпсіздігін қамтамассыз етудің ұйымдық және ғылыми-техникалық мәселесіи» конференциясының материалдары есебінде Өзбекистан Респуликасының ІІМ өрт қауіпсіздігі бойынша жоғарғы техникалық мектептің жинағында баяндама тезистері жарияланды. Ұнтақ материалдардың жарылыс басқыш қасиеттерін анықтау бойынша қондырғы.  . /В.М. Плотников, Ш.К. Каппасов, В.С. Харьковский. (ҚарМТУ), В.И. Човоров, А.А. Чернышева, В.Л. Лехтмец (ҚарМТУ). Ташкент, Баспа ВТШПБ МВД РУ-, 86-88.

Жалынды өрт болдырмау мен ұнтақтың реакциялы қасиеті бағасының негізінде ұнтақ материалдардың жарылыс басқыш қасиеттерін анықтау бойынша қондырғы мен әдістеме ұсынылды.

ҚарМТУ мен АҚ «Арселор Миттал Теміртау» көмір департаментінің арасындағы орындалған келісім-шартқа сәйкес 2012ж. «Метан» бағдарламасы бойынша «Пайдаланушыларды газбен қамтамассыз етудің беріктігін жоғарлату мақсатында көмір метанын сақтау үшін табиғи резервуарларды пайдалану мен жасандануды құру бойынша ұсыныстарды әзірлеу» тақырыбының бірінші кезеңі орындалды. Берілген келісім-шарт метанның шахталы газын пайдалану негізінде электр-жылу энергиясын алу кезінде қарағанды аймағының электрификациясы бойынша бағдарламаның басты құрамдас бөлігі болып табылады.

РАиОТ план НИР каф 17-18 год

2017-2018 оқу жылының монография басылымының жоспары

КП издания монографии 2-17 для РАиОТ

2017-2018 оқу жылының жариялау үшін ғылыми мақалалар Қазақстанның рейтингтік журналдарда және шетелде дайындау кестесі
КП статей РАиОТ 2-2017

2017-2018 оқу жылының өнертабыстарды патенттеу үшін күнтізбелік жоспар мен да авторлық құқық объектілерін құқықтарды мемлекеттік тіркеуге өтінімдерді дайындау
КП патентов 2-17 для РАиОТ

Без рубрики