Ғылым


«Кеніштік аэрология және еңбекті қорғау» кафедрасы


План научно-исследовательской работы кафедры «Рудничная аэрология и охраны труда» на 2023–2024 учебный год 

ПЛАН работы кафедры РАиОТ на 2023-2024 уч. Год с предприятиями Корпоративного Университета 

План научно-исследовательской работы студентов и магистрантов кафедры «Рудничная аэрология и охрана труда» на 2023-2024 учебный год 

Ғылыми жетекшісі-проф., т. ғ. к. Обухов Ю. Д.

Тақырыптың атауы: «1, 2, 3 Жезқазған байыту фабрикаларының қалдық қоймаларынан қоршаған ортаға эмиссияларды азайтудың және кезең-кезеңімен алып тастаудың неғұрлым тиімді әдісін негіздеу және зерттеу».

Орындау үшін негіз: 30.07.2020 ж. № P1 100036271 (20.19.01) шарты орындалу мерзімі — 31 желтоқсан 2021 ж. жобаның жалпы сомасы — 56 млн. тг.

Негізгі нәтижелер: қалдық қоймаларындағы қоршаған ортаның жай-күйіне зертханалық зерттеулер жүргізілді. Қоршаған ортаға эмиссияны төмендетудің ең жақсы тәсілдері таңдалды. Қалдық қоймаларында реагенттерге тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізілді. Таңдалған реагенттерді қалдықтар қоймаларынан қоршаған ортаға эмиссияны кезең-кезеңімен азайту және жою үшін пайдалану ұсынылады.

Ғылыми жетекшісі — т. ғ. д. Емелин П. В.

Тақырыптың атауы: «Қазақстанның химиялық қауіпті объектілерінде көп факторлы талдау мен модельдеуде еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін әзірлеу».

Орындау үшін негіз : шарт № 191/36-21-23 гранттық қаржыландыруға 15.04.2021 ж.

Негізгі нәтижелер: ҚР химиялық қауіпті объектілерінде авариялылық, өндірістік жарақаттану және кәсіптік сырқаттану бойынша ақпараттық-талдау жүйесінің негізгі модульдері әзірленді.

Ғылыми жетекшісі — доц. м.а., PhD Суимбаева А. М.

Тақырыптың атауы: «Тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін ескере отырып, кенді ыдыратуды төмендетуді қамтамасыз ететін қуаты аз кен орындарын жоюдың тиімді технологиялық схемаларын әзірлеу».

Орындау үшін негіз: № 156 шарт / ЖГ-1-22-24 жас ғалымдарды «Жас ғалым» жобасы бойынша гранттық қаржыландыруға 21.06.2022 ж.орындау мерзімі — 31 желтоқсан 2024 ж. жобаның жалпы сомасы — 18977758 тг.

Негізгі нәтижелер: тау жыныстары массивтерінің рейтингтік жіктемелерінің Талдамалық анықтамасы жасалды; «Жолымбет» кен орнының тау-геологиялық жағдайларына орнықтылықтың неғұрлым тиімді пайдаланылатын рейтингтік көрсеткіштері және орнықтылық санаты бойынша кен орнының учаскелерін аудандастыру негізделді. Жарылыс жұмыстарының сапасы мен беріктіктің геологиялық индексінің әсерін ескере отырып, тазарту блогының айналасындағы тау жыныстары массивінің геомеханикалық күйін бағалау үшін геотехникалық блоктық модель жасалды.

Без рубрики