2018-2019 оқу жылы ҚМжТ кафедрасының көктемгі және көктемгі семестіріндегі пәндер тізімі

1. Гидравлика, гидрология, гидрометрия
2. Қазіргі заманғы үймереттер мен ғимараттар
3. Сәулет-құрылыстық жобалаудағы информациялық технологиялар
4. Геотехника II
5. Құрылыс өндірісінің технологиясы I
6. Құрылыс өндірісінің технологиясы
7. Технология реконструкции  зданий
8. Арнайы үймереттерді жинақтау және жаңғырту
9. Аймақтық жағдайлардағы құрылыс
10. Инженерлік жүйелер І
11. Құрылыстағы инженерлік іздеулер
12. Ғимараттар мен үймереттерді жобалау
13. Аймақтық жағдайлардағы құрылыс
14. Инженерлік жүйелер І
15. Ғимараттар мен үймереттерді жобалау
16. Аймақтық жағдайлардағы құрылыс
17. Инженерлік жүйелер І
18. Құрылыстағы инженерлік іздеулер
19. Ғимараттар мен үймереттерді жобалау
20. Аймақтық жағдайлардағы құрылыс
21. Құрылыс өндірісінің технологиясы I
22. Груннтар механикасы
23. Құрылыс конструкциялары II
24. Құрылыс өндірісінің технологиясы I
25. Құрылыс конструкциялары II
26. Құрылыс конструкциялары II
27. Жабынның кеңістіктік жүйелерін есептеу және конструкциялау
28. Құрылыс конструкциялары III
29. Құрылыс конструкциялары
30. Ғимаратты жаңғырту технологиясы
31. Құрылыс өндірісінің технологиясы I
32. Құрылыс конструкциялары I

 

Без рубрики