2016-2017 оқу жылы ҚМжТ кафедрасының көктемгі және көктемгі семестіріндегі пәндер тізімі

 

1          Гидравлика, гидрология, гидрометрия

2          Қазіргі заманғы үймереттер мен ғимараттар

3          Сәулет-құрылыстық жобалаудағы информациялық технологиялар

4          Геотехника II

5          Құрылыс өндірісінің технологиясы I

6          Құрылыс өндірісінің технологиясы

7          Құрылыс өндірісінің технологиясы

8          Технология реконструкции  зданий

9          Арнайы үймереттерді жинақтау және жаңғырту

10        Аймақтық жағдайлардағы құрылыс

11        Инженерлік жүйелер І

12        Құрылыстағы инженерлік іздеулер

13        Ғимараттар мен үймереттерді жобалау

14        Аймақтық жағдайлардағы құрылыс

15        Инженерлік жүйелер І

16        Инж. Изы Құрылыс конструкциясыания в стр-ве

17        Ғимараттар мен үймереттерді жобалау

18        Аймақтық жағдайлардағы құрылыс

19        Инженерлік жүйелер І

20        Құрылыстағы инженерлік іздеулер

21        Ғимараттар мен үймереттерді жобалау

22        Аймақтық жағдайлардағы құрылыс

23        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

24        Груннтар механикасы

25        Құрылыс конструкциялары II

26        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

27        Груннтар механикасы

28        Құрылыс конструкциялары II

29        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

30        Құрылыс конструкциялары II

31        Жабынның кеңістіктік жүйелерін есептеу және конструкциялау

32        Құрылыс өндірісінің технологиясы III

33        Құрылыс өндірісінің технологиясы III

34        Көпірлер мен тоннельдер

35        Көпірлер мен тоннельдер

36        Құрылыс конструкциялары III

37        Құрылыс конструкциялары

38        Құрылыс конструкциялары

39        Ғимаратты жаңғырту технологиясы

40        Ғимаратты жаңғырту технологиясы

41        Сәулет II

43        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

44        Құрылыс конструкциялары I

45        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

46        Құрылыс конструкциялары I

47        Құрылыс өндірісінің технологиясы I

48        Құрылыс конструкциялары I

Без рубрики