Оқу-әдістемелік кешен тізімі


Пән атауы Оқытушы, дәріскер
 1 2 3
1. Гидравлика, гидрология, гидрометрия Рожков А.В.- аға оқытушы
2. Заманауи ғимараттар мен үймереттер Бакирова Д.Г. – аға оқытушы
3. СҚЖ-дағы Ақпараттық технологиялар Абдрахманова К.А.- аға оқытушы
4. Геотехника II Утенов Е.С.- т.ғ.д., проф.
5. Ғимараттарды қайта құру технологиясы Пчельникова Ю.Н.-аға оқытушы
6. Арнайы ғимараттарды монтаждау және қайта жаңарту Касимов А.Т.- т.ғ.к., доц.
7. Құрылыстағы инженерлік ізденістер Утенов Е.С.- т.ғ.д., проф.
8. Ғимараттар мен үймереттерді жобалау Абдрахманова К.А.- аға оқытушы
9. Топырақ механикасы Утенов Е.С.-  т.ғ.д., проф.
10. ҚК II Аяпбергенова Б.Е.- аға оқытушы
11. ҚК II Нэмен В.Н.-  т.ғ.к., проф.
12. Кеңістіктік жабу жүйелерін есептеу және жобалау. Нугужинов Ж.С.-т.ғ.д., проф.
13. ҚК III Альменов К.С.-  т.ғ.к., доц.
14. Ғимараттарды қайта құру технологиясы Пчельникова Ю.Н. — аға оқытушы
15. КК I Бакирова Д.Г. – аға оқытушы
16. Құрылыс өндірісінің технологиясы  I Пчельникова Ю.Н. — аға оқытушы
17. ҚК I Нэмен В.Н.-  т.ғ.к., проф.
18. Құрылыс өндірісінің технологиясы I Пчельникова Ю.Н. — аға оқытушы
19. Құрылыс материалдары Рахимова Г.М. –  т.ғ.к., доц.
20. Өнеркәсіптік ғимараттардың сәулеті Иманов М.О. –  т.ғ.к., доц.
21. Бетон технологиясы 2 Рахимов М.А. —  т.ғ.к., доц.
22. Процесстер мен аппараттар Шайкежан А. —  т.ғ.д., проф.
23. Құрылыс материалдарының химиясы Шайкежан А. —  т.ғ.д., проф.
24. Бетон және керамикалық материалдар өндірісіндегі стандарттау және метрология Икишева А.О., — аға оқытушы
25. Құрылыс материалдары және конструкциялары Икишева А.О., — аға оқытушы
26. Бетон және керамикалық материалдар кәсіпорындарын жобалау Жанаков К.А. — аға оқытушы
27. Өңдеу материалдары Серова Р.Ф. –  т.ғ.к., доц.
28. Құрылыс керамикасы 1 Дивак Л.А. — аға оқытушы
29. Бетон толтырғыштар Калмагамбетова А.Ш. —  т.ғ.к., доц.
30. Гидрооқшаулағыш материалдар Калмагамбетова А.Ш. —  т.ғ.к., доц.
31. Жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар Калмагамбетова А.Ш. —  т.ғ.к., доц.
32. Өңдеу материалдары Ахметжанов Т.Б. — аға оқытушы
33. Бетон және керамикалық материалдар өндірісінде өнеркәсіп қалдықтарын пайдалану Ахметжанов Т.Б. — аға оқытушы
34. Жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар Садирбаева А.М. — аға оқытушы
35. Автоматика және автоматтандыру Кулинский С.А — аға оқытушы
36. Бетон технологиясы 2 Икишева А.О. — аға оқытушы
Без рубрики