Жанғыш тақтатасты өндірудің шахталы-үңғымақ әдісі


Әдетте мұнай алуының сұрақтары қатты көмбе қаралады. Зерттеулердiң негiзгi бағыты жанармайлардың туған жерлерiнiң игеруi тақта тастық болып табылады. Прибалтика сландық хауызының геологиялық шарттарының сипаттамасын тура келедi. Жанармайлардың туған жерлерiнiң жер астындағы өңдеуiнiң жанында тау жыныстарының жылжуының процесстерi тақта тастық суреттеледi. Тақта тастық карьер және шахталық әдiстердiң жанармайларды туған жерiнiң игеруiн орындылықты қаралады. Рудный және жанармайларды шахталық – ұңғыма қазу тәсiлдерi тақта тастық сипатталған. Шахталық – ұңғыма өндiру тәсiлiнiң пайдасына сенiмдi дәлелдер тақта тастық келтiрiлген.

Без рубрики