THE LIST OF THE SENIOR CURATORS FOR 2012-2013 ACADEMIC YEAR


1. Yudakovа Valery Aleksandrovn chair MMIN MI

2. Zhunusova Ayman Sharapatovna chair TM MI

3. Medeubayev Nurken Almagambetovich chair SILP MI

4. Tungyshbayeva Aynash Togaybekovna chair GF MI

5. Pashkov Maria Aleksandrovn chairGRMPI MI

6. Isabekov Eren Tuyakovich chair RMPI MI

7. Dzhamantykova Raushan chair MDIG MI

8. Balabas Lydia Hizirovna chair RAOT MI

9. Zholdybayeva Gulnar Sabitovna chair GMIO MI

10. Kokzhalova Bibimariyam Zakirovna chair PEIH MI

11. Fomitchyov E.K. chair SAPR IKTS

12. Abildayeva G. B. chair IS IKTS

13. Aymaganbetova R. B. chair PS IKTS

14. Mukhametzhanova B. O. chair VTPO IKTS

15. Alshynbayeva Zhuldyz Eldosovna chair ON MTI

16. Ashimov Ernat Tleugaziyevich chair NVP MTI

17. Ospanov Dastan Toleuovich chair PT TRI

18. Kiselyov Galina Vladimirovna chair AT TRI

19. Smirnov Vyacheslav Mikhaylovich chair SDM TRI

20. Zhilkibayeva Lyazzat Kanatovna chair VM TRI

21. Seydinova Gulnar Abayevna chair TSMI ASI

22. Tungushbayeva Saule Zharylgapovna chair SGKH ASI

23. Gomarova Bakhyt Mukashevna chair AID ASI

24. Kazakova Galina Nikolaevna chair EP IE

25. Ryabinin Valentin Aleksandrovn chair OP IE

26. Kadyrgaliyeva Raushan Fatykullayevna chair MT IE

27. Kaydanovich Olga Yurevna chair “Power” of ITEA

28. Armand Zhanat каф is married. chair APP ITEA

29. Mazhenov Nurlan Akhmetzhanovich chair Physics of ITEA

30. Byelik Galina Alekseevna chair TSS ITEA

(ONLY 30)

Chairman of the board of curators Ospanova D. T.

Uncategorized