Стратегиялық даму жоспары.


Ғылым департаментінің 2015 жылға дейінгі

Стратегиялық даму жоспары.

 1. Корпорациялық Университет қызметін тиімді түрде жетілдіру
 2. Ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту

 

п/п Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты орындаушы
1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Корпорациялық Университеттің қызметін тиімді түрде жетілдірудің проблемаларын шешу бойынша үйлестіру кеңесінің отырысын жүргізу және ұйымдастыруКорпорациялық Университеттің  кәсіпорынның өнеркәсібіндегі ғылыми – техникалық жетілдіру проблемалары бойынша деректер базасын құрастыру.

Корпорациялық Университеттің кәсіпорынның өнеркәсібіндегі ғылыми-техникалық жұмыстарды орындау бойынша шаруашылық шарттар жасау (жыл сайын 150 млн.тенгеден кем емес)

Корпорациялық Университеттің мекемелеріне ғалымдар мен мамандарды шақыру және оларды конкурстарға (халықаралықты қосқанда) қатыстыру, сонымен қатар бірлескен іргелі, қолданбалы және инновациялық жобаларды орындау.

Корпорациялық Университеттің мекемелерінде ғылыми –зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін материалдық-техникалық  және ғылыми-зерттеу базасын орындауды қамтамасыз ету қажет.

Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университетіндегі студенттерді іс-жәжирибе кезінде немесе дипломдық жобаны жазу кезінде инженерлік және ғылыми-техникалық өндірістің пробеламаларын шешу бойынша қатыстыруын қамтамасыз ету.

Корпорациялық Университеттің мекемелерінің бірлескен ғылыми конференцияларын жүргізу және ұйымдастыру бойынша қатыстыру

Корпорациялық Университеттің кәсіпорындарында ҚарМТУ-тің ғылыми жобалардың презентацияларын жүргізу.

2010-2014ж.ІІ квартал 2010жыл.

2010-2014ж.

2010-2014ж.

2010-2014 ж.

2010-2014 ж.

2010-2014 ж.

2010-2014 ж.

Исагулов А.З.Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

Исагулов А.З.

 

 

 

2.1.         Университеттің ғылыми және инновациялық құрылымын дамыту

 

Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты  орындаушы
1 «Минералдық шикізат резурстарын кешенді игеру» инженерлік Лабораториясының нормативті-құқықтық құжаттандырудың мінездемесін қамтамасыз ету және дайындауды қамтамасыз ету. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.А. Лабораторияның меңгерушісі
2 Ғылыми ұжымдардарды ұйымдастыру және инженерлік Лабраториялың барлық қызметтің бағыттары бойынша бастамалық, шаруашылық шарттардың және мемл.бюджет жұмыстарын орындау. 2010-2014 ж. Лабораторияның меңгерушісі, бағыттар бойынша жетекшілер
3 Саудалық тартымдылығы бар, оқу ісімен тікелей байланысты және ғылыми-педагогтық кадрларды дайындау бойынша және техникалық білім берудің өзекті проблемалық шешімдерін табу бойынша қолданбалы зерттеулерге және іргелі жүргзілуін ретту бойынша Университеттің ғылыми құрылымын және кафедра ұжымының НИОКРдың тағырыбын  және ғылыми бағыттылығын бекіту және қарастыру. 2010ж. І кв. Мухамедьяров Д.З. кафедралардың меңгерушісі
4 Университеттің ғылыми құрылымдарында және кафедраларда орындалатын ғылыми және ғылыми-техникалық жобалардың куәліктерін құрастыру. ІІ кв. 2010ж. Мухамедьяров Д.З. кафедралардың меңгерушісі
5 Ынтымақтастық туралы шарттардың шегінде ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету 2010-2014 ж. Исагулова А.З.
6 Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университеттің –ИНТЕХ консорциум қызметін дамыту. 2010-2014 ж. Исагулов А.З.
7 AҚИ және ЖЭАИ инстиутттарыннда жаңа ғылыми-өндірістік құрылымдар бойынша кішігірім өндірістің жаңа материалдарын, құралдарын және құрал жабдықтарын ашу. 2012ж. Мухамедьяров Д.З. кафедралардың меңгерушісі
8 Жаңа университеттік ғылыми-зерттеу лабораторияларын нанотехнологиябойынша ашу (ММиН кафедрасының базасы бойынша) және биотехнологиялар бойынша (ӨЭжХ кафедрасының базы бойынша) 2013 ж. Исагулов А.З.
9 Ғылыми –зерттеу базасын қазіргі заманның құрал жабдықтарымен жаңартылуын қамтамасыз ету. 2010-2014 ж. Исагулов А.З.
10 ПОҚ қызметін, студенттердің және магистранттардың белсенділігімен өнертапқыштық қызметін арттыру. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.         Бастамалық, шарушылық шарттар мен мемлекеттік бюджеттік жұмыстарды орындау және конкурстарға қатысу.

№ п/п Іс –шараның  атауы Орындау мерзімі ЖауаптыОрындаушы
1 Университеттің ғылыми құрылымдарымен шаруашылық шарттардың, мемл. Бюджеттің және гранттық НИОКРды қамтамасыз ету үшін

 • 2010 ж.- 600 млн. тенге
 • 2011 ж.- 700 млн. тенге
 • 2012 ж.- 800 млн. тенге
 • 2013 ж.- 900 млн тенге
 • 2014ж. – 1000 млн.
 • Оның ішінде Университет бойынша жалпы қаржыландыру көлемнің инженерлік бағыттағы лаборатория 15% . тенге кем емес
2010-1014ж. Мухамедьяров Д.З.
2. Қазақстан Республикасының Министірліктердің және ведомстволардың конкурстарына қатысу, сонымен қатар халықаралық қорлардан гранттарды алу бойынша және мемлекеттік бюджеттендіруді қаржыландыру бойынша Университет бойынша НИОКРды қаржыландырудың жалпы  көлемінен 10% соммасынан кем емес ғылыми жұмыстарға жұмсалатын және іргелі орындалатын ғылыми жұмыстарды орындау. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
3. Қазақстанның барлық ғылыми басылымдық бағыттары бойынша қолданбалы зерттеу  және іргелі бастамалық тақырыптар шегінде орындауды қамтамасыз ету: нанотехнологиялар мен жаңа материалдар бойынша, биотехнологиялар, көмірсутегі және тау-металлургиялық секторлар және сервистік салалар бойынша(мәшинеқұрастыру, автоматтандыру, электрэнергетикалық, көлік техникасы,құрылыс), энергетиканы жаңарту, және жыл сайын ғылыми-технологиялардың есептердің көрсеткіштерінің ақпарттандыру технологиялары бойынша. 2010-2014ж. Исагулов А.З.
4. Университеттің кафедраларымен жоғары мектептердегі проблемалар шеңберіндегі ғылыми- зерттеу жұмыстарды орындау. 2010-2014 ж. Каф.меңгерушілері

 

 

2.3.         Университеттің гранттық жүйесін қолдауын дамыту мен ғалымдарды көтермелеу.

Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты орындаушы
1. Университеттің 10 ғалымын жыл сайын  конкурстарға қатыстырып, Мемлекеттік сыйлықтарды алуға бағыттандыру, сонымен қатар, Қ.И.Сәтпаев, Д.А.Қонаев  сияқты академиктердің және т.б. атақты ғалымдардың гранттарымен, сыйлықтарымен қоса шетелдік қорлардың сыйлықтарын алуға ынталандыру. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
2. Университеттің 25 тен кем емес ғалымдарын жыл сайын конкурстарға қатыстыру және олардың ғалымдар мен мамандар үшін ғылым және техниканың дамуына үлес қосқан төленетін шәкіртақыларды алу. 2010-2014жыл. Мухамедьяров Д.З.

 

2.4.         Ғылыми конференцияларды жүргізу, ұйымдастыру және қатысу, НИР қорытындыларын жариялау.

Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты орындаушы
1. Ұйымдастыру және жүргізу:1.1.            Халықаралық ғылыми конференция «Ғылым және білім-«Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы»

1.2.            Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: «Қазақстанның тау- кен металлургиялық кешеннің өзекті проблемалары»

1.3.            Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазіргі техникалық кадрларды дайындау бойынша ғылымның инновациялық рөлі».

1.4.            Жоғарғы оқу орындарының арасындағы студенттік-ғылыми конференция: «Студент және ғылыми-техникалық өрлеу»

Жыл сайын маусым айында2011ж.желтоқсан айында

2013ж.желтоқсан айында

2010ж. ақпан айы

2012 ж. ақпан айы

2014ж. ақпан айы

Жыл сайын сәуір айында

Исагулов А.З.
2. Халықаралық және Республикалық конференцияларға, ғылым, техника, білімнің жетістіктерінің көрмелеріне қатысу 2010-2014ж. Мухамедьяров Д.З.
3. Жыл сайын 250 мақаладан кем емес журналдың кезеңімен мақалаларды жариялауды жүзеге асырып отыру. 2010-2014ж. Каф.меңгерушілері
4. Әр түрлі деңгейдегі конференцияларда жыл сайын 1200 кем емес  баяндамаларды ұсыну. 2010-2014ж. Каф.меңгерушілері

 

2.5. Халықаралық ытымақтастықты дамыту.

№ п/п Іс –шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты орындаушы
1. Жақын және қашық шетелдік ЖОО  мен және Шанхай Ынтымақстастық Ұйымының мемлекеттерінің ғылыми орталықтарымен ынтымақтастық туралы  Шарттар мен меморандумдарды жасау. ШЫҰ Университет жобасын жүзеге асыру. 2010-2014ж. Исагулов А.З.
2. ЖОО мен және жақын және алыс шетелдік ғылым орталықтырмен  жасалған ғылыми шарттардың белсенділігін арттыру 2010-2014 ж. Каф.меңгерушілері
3. Халықаралық ұйымдармен, қорлармен, шетелдік компаниялармен қарым-қатынастарды үзбеу 2010-2014 ж. Каф.меңгерушілер
4. Халықаралық білім бағдарламалар мен қорлардың презентацияларды жыл сайын жүргізіп отыру:

 • DAAD(Германдық академиялық айырбастау қызметі);
 • Халықаралық Білім беру бағдаларамаларының Орталығымен (Орталық Азия) бакалавриат және магистратура (АҚШ,Венгрия);
 • Компания «Карачаганак Петролиум Опе-рейтинг»;
 • Халықаралық Білім беру бағдаларамаларының Орталығымен (Орталық Азия);
 • Корейлік ғылыми-техникалық Қоғам «КАХАК» және т.б.
2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
5. Конкурстарда халықаралық шәкірақы алу бойынша және ҚР «Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми іс-тәжірибелерге қатысу мүмкіндіктерін алу үшін ППС пен және студенттерімен жариялау жұмыстарын жүргізу 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
6.Халықараяров Д.З.ынша ғылыми іс-тәжіриелерге қатысу мүмкіндіктерін алу үшін алық шәкірақы алулар Халықаралық бағдарламалар шегінде бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу:

 • «Синергия»;
 • «Темпус»

жүргізу

н қ бағдарламалар шегінде ғылыми зерттеу жұмыстарын

2010-2014ж. Брейдо И.В., Баймульдин М.К., Жетесова Г.С.

 

 

2.6. Студенттердің ғылыми-техникалық жұмыстарын жетілдіру мен дамыту.

Іс –шараның атауы Орындау мерзімі Жауапты орындаушы
1. Студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық нысандарын белсендіруді қамтамасыз ету. 2010-2014ж. Мухамедьяров Д.З.
2. Жыл сайын 200 ден кем емес студенттерді жоғары оқу орындарының арасында, соынмен қатар, республикалық және халықаралық конкурстарға қатыстыруды ұйымдастыру 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
3. Студентттердің бастамалық, мемл. Бюджеттік және шаруалшылық шарттарға НИР отырып, қатыстыруын қамтамасыз ету. (Университеттің барлық студенттерінің 10 % кем емес) 2011-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
4. Жыл сайын 600 ден кем емес студенттерді және магистранттарды аймақтық, репсубликалық, халықаралық ғылыми конференцияларға қатыстыруын қамтамасыз ету. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
5. Студенттік жарияланымдарды кезеңдік басылымдарда баспаға шығаруды қамтамасыз ету. 2010-2014 ж. Мухамедьяров Д.З.
Без рубрики