Schedule of master classes for the FEАT Faculty on 2018-2019 academic years


Group Curator Date Time/ audience Topic
1 РЭТ-16-1 АнуарбековК.Б. 15.10.2016г 15.05/4 к.-418 «Астана – президенттің орындалған арманы, үйлесімдік пен жайлылық мекені»
2 АиУ-16-2 Тохметова К.М. 5.12.2016г. 15.00/Гл 134 Қазақстан Республикасының Прзиденті Н.Назарбаевтың 2015 ж 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалау, даму жолдауы».
3 ПС-15-2, 2с Аймагамбетова Р.Ж. 17.11.2016ж. 17.00/гл.418 «Карта индустриализации Карагандинской области».
4 РЭТ-15-2 Сембаева Г.Н. 17.11.2016ж 1к 424. Қарағанды  облысының индустрияландыру картасы.
5 ЭЭ-14-1п Махамбетов О.К. 14.11.2016 17.00-17.50/гл 115 «Шевцов Е.И – металлург, ученый, учитель»
Uncategorized