Schedule of master classes curator hours holding of FEAT on 2018-2019 academic years


Date Group Time Audience Theme Curator
05.12.

2018

IE-17-1 13.10-14.00 417 main corps «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауы 31 қаңтар 2017ж. Iskakov M.B.
28.11.2018 RET-17-1 15.05. 1 corps. 407 Қазақстанның болашағын анықтаған Еуразиялық идея Alikhaydarova E.Zh.
29.11.18 RET-15-1 9-55 – 10-45 Aud.: IV-410 Квон С.С. – ғалым, педагог, шахталарды жобалау бойынша ғылыми мектептің негізін қалаушы Nesipova S.S.
07.12.18 EE-17-2 15.05 Бас 136 Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность» от31 января 2017г.
Uncategorized