Республикалық ғылыми-практикалық конференция «ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ТӘРТІБІ» Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған 125 жыл


 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Республикалық ғылыми-практикалық конференция

«ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ТӘРТІБІ»

Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған

125 жыл

125 жыл

 Құрметті оқытушылар, докторанттар, магистранттар мен студенттер! 

2019 жылдың 31 қазанында Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университетінің орыс тілі және сөйлеу мәдениеті кафедрасы Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл толуына арналған «Ғылымдағы, білімдегі және технологиядағы заманауи тенденциялар» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

         Конференцияға қатысу нысаны — күндізгі және қашықтық (қашықтық).

Конференцияға тезистер мен тезистер 2019 жылдың 15 қазанына дейін dokuchaeva_natali@inbox.ru электронды поштасы арқылы қабылданады.

Конференция қорытындысы бойынша баяндамалар жинағы электронды форматта жасалады, олар конференцияның барлық қатысушыларына жіберіледі.

 

Конференция келесі секциялар бойынша өткізіледі:

1-бөлім. Сәкен Сейфуллиннің әдеби мұрасының жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіне әсері.

2-бөлім. Қазақстан Республикасындағы тілдік білім берудің өзекті мәселелері.

3-бөлім. Білім беру кеңістігіндегі инновациялар: проблемалар, шешімдер, ұсыныстар. 

Материалдарды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Жұмыс көлемі — А4 форматындағы (210 × 297 мм) 2 беттен аспауы керек (парақтар толық болуы керек). Мәтіннің шрифті — Times Roman Roman, өлшемі 14, жоларалық интервал, кітап бағдары, 2 см шеттер (жоғарғы, төменгі, сол жақ, оң жақ), жолды еніне қарай туралаңыз. Шегінісі — 1,25 см.

Мәтінде, ескертулер көздің реттік нөмірін көрсететін төртбұрышты жақшалармен көрсетіледі. Мәтіннің соңында әдебиеттер тізімі берілген. Кестелер мен суреттер негізгі мәтіннің шеңберінен шықпауы керек.

Авторлардың тегі мен аты-жөні жақшада қалың курсивпен көрсетіледі, жақшада ұйым мен қала атауы көрсетіледі. Егер бірнеше автор болса, тапсырыс әр авторға сақталады. Егер жұмыс ғылыми жетекшінің басшылығымен жазылса, оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы көрсетіледі.

Ортасында бас әріптермен жуан әріптермен мақаланың тақырыбы көрсетіледі.

Есептің үлгісі 1-қосымшада келтірілген. 

ҰЙЫМДАСТЫҚ САЛЫМ

Автор жариялау құнын ҚарМТУ деректемелеріне пошта арқылы төлейді.

Күндізгі және сырттай бөлімге қатысушылар 1000 (мың) теңге төлеуі керек.

 

ТӨЛЕМДЕР: 

Бенефициар:

«ҚарМТУ» РМК

СТН 301 700 030 344

БСН 000 240 00 004 524

Бенефициар банкі:

«Банк ЦентрКредит» АҚ IBAN KZ638560000000147366 (KZT)

                                                  BIK KCJBKZKX      

Жарияланымға төлеген кезде «Кездесу» тармағында конференцияны ұйымдастырушылардың — ҚарМТУ орыс тілі және сөйлеу мәдениеті кафедрасының атын көрсету қажет. 

Авторлар тек ұсынылған материалдардың мазмұнына жауап береді. Ұйымдастыру комитеті ұсынылған жұмысты таңдау құқығын өзіне қалдырады. Мәтінді тексеруден өтпеген, плагиаттың бар-жоғын, конференция тақырыбына және осы мерзімнен кешірек ұсынылған мәтінге қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін баяндамалар конференция бағдарламасына кірмейді.

 

Конференцияның мекен-жайы: Қарағанды ​​қ., Н. Назарбаев даңғылы, 56/1, бас ғимарат, 338 аудитория.

Конференцияның басталуы 2019 жылдың 31 қазанында сағат 10-да ҚарМТУ Бас ғимаратының 338 аудиториясында. 

Студенттік конференцияға қатысу туралы өтініш

 Автордың (-лардың) аты-жөні

Студенттік қала, ұйым, лауазым / топ

Ғылыми жетекші туралы ақпарат (аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс орны)

Бөлімнің атауы

Есеп тақырыбы

Электрондық пошта

Телефон нөмірі

1 қосымша 

Ахметов А.А. — ҚарМТУ студенті

ғылыми Жетекшісі — Тунгушбаева Б. К., ҚарМТУ нанотехнологиялар және технологиялар кафедрасының оқытушысы

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕ МАМАНДЫҚ ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ШАРТТАРЫМЕН ЖҰМЫС

 Сөйлеудің ғылыми стилі техникалық университетте мамандықтың тілін оқытудағы негізгі тақырып болып табылады. Орыс тілінің барлық стильдері үшін ғылыми стиль ең танымал, және оның жанрлық әртүрлілігі сөйлеу қарым-қатынасында қолданудың нақты заңдылықтарын анықтайды.

Кәсіби қарым-қатынас жасау үшін ғылыми саладағы нақты сөйлеу жағдайының рөлі ерекше маңызды. Ғылыми және кәсіби сөйлеу — зерттеудің негізгі нысаны, сондықтан ауызша қарым-қатынастың нұсқалары әр түрлі және әр түрлі болғандықтан, кәсіби сөйлеуді игеру күрделі және қызықты құбылыс болып табылады … 

Әдебиеттер тізімі

  1. Иванова С.И. Терминология ғылыми стильдің басты белгісі ретінде. — М .: Наука, 2013. — 134 б.

 

Без рубрики