Университет марапатттары


1958 жылы ЦК КП Қазақстан және ҚазССР Министрлер ұжымы ҚарПТИ ұжымына жұмыстағы жетістіктері үшін «Естелік қызыл ту» үкіметтік сыйлығын алғаш рет берді. 1964 жылы ЦК КП Қазақстан және СМ ҚазССР институтқа астық жинап алудағы табыстар үшін «Естелік Қызыл Тумен» марапаттады.

1967 жылы ЦК ЛКСМ Қазақстан және Қазақстан Ауылшаруашылық Министрлігі Қарағанды политехникалық институттың студенттік құрылыс отрядын Қызыл Тумен марапаттады, «1967 жылғы студенттердің тың құрылысы».

1968  жылы ҚазССР а/ш Министрлігі және СҚО Қазақстан штабы Қарағанды облысының ең үздік СҚО Қарағанды политехникалық институттың СҚО-сын Қызыл Тумен «1968 жылғы студенттік тың құрылысы» марапаттады.

1969 жылы ҚазССР Жоғарғы Кеңесінің Президиумы Қарағанды политехникалық институтын ҚазССР Жоғарғы Кеңесінің «Құрмет мадақтамасымен» Қазақстандағы студенттік құрылыс отряд жұмыстарын қалыптастыру және ұйымдастырудағы еңбегі үшін марапаттады.

1970 жылы ЦК КП Қазақстан, ҚазССР ЖК Президиумы, ҚазССР Министрлер Кеңесі және Қазсовпроф Қарағанды политехникалық институт ұжымын КазССР және  Қазақстан КП 50-жылдығына қарсы «Құрмет мадақтамасымен» марапаттады.

 

1972 жылы КПСС ОК және КСРО ЖК Президиумы, КСРО Министрлер Кеңесі мен ВЦСПС Қарағанды политехникалық институтын КСРО білім берудің  50-жылдығына қарсы Бүкілодақтық жарыста ең үздік нәтижеге жеткені үшін «Мерейтойлық құрмет белгісімен марапатталады».

 

 

1976 жылы КСРО ЖК Президиумы а/ш мамандарды дайындаудағы жеткен табыстар және  9-шы бесжылдықта ғылыми зерттеулер орындау үшін ҚарПТИ-ды «Еңбек Қызыл Туы Орденімен» (18.02.1976) марапаттады.

 

1976 жылы ҚарПТИ  жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін «ҚазССР Құрметінің Алтын Кітабына» енгізілді (21.05.76).

 

1979 жылы Қазақстан КП ОК, ҚазССР СМ, Қазсовпроф және Қазақстан ЛКСМ ОК Республикалық жарыстағы мамандар дайындаудағы жоғары нәтижелерге жету, оқу үдерісін жетілдіру, ғылыми зерттеулер тиімділігін жоғарлату мен ұжымдағы идеялы-тәрбиелеу жұмысын жақсартқаны үшін Ауыспалы Қызыл тумен марапатталды (20.02.79).

1979 МВ және КСРО СҚО, ЖМ Ағарту және ғылыми мекемелер ЦК кәсіби одақ жұмыскерлері Қарағанды политехникалық институт ұжымын «Құрмет мадақтамасы» екінші ақшалай сыйымен марапаттады.

1979  жылы ЦК КПСС СМ СССР, ВЦСПС және ЦК ВЛКСМ Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденінің политехникалық институтының ұжымына Бүкілодақтық әлеуметтік жарыста жоғары нәтижелерге жету, жұмыс сапасы мен өнімділігінің тиімділігін жоғарлату мен 1979 жылға экономикалық және әлеуметтік даму жоспарын табысты орындау үшін «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапаттады.

1980 жылы МВ и КСРО СҚО, ЖМ және ғылыми мекеме ОК кәсіби одақтарының жұмыскерлері Қарағанды Еңбек Қызыл Ту Орденінің политехникалық институтының ұжымына бірінші ақшалай сый және «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапаттады.

1980 жылы Қазақстан ЛКСМ ОК ҚарПТИ-дың «Политехник-80» ең үздік аймақтық студенттік құрылыс отрядын «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапаттады.

1981 жылы Қазақстан КП ОК, ЖК Президиумы және Қазақ ССР СМ қаулысымен ҚарПТИ бесжылдық жоспарын орындауда жоғары көрсеткіштер үшін «ҚазССР Құрмет Алтын Кітабына» енгізілді.

 

 

 

 

 

1982 жылы Қазақстан КП ОК, ҚазССР СМ, Казсовпроф және Қазақстан ЛКСМ ОК Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденінің политехникалық институт ұжымын – Республикалық жарыстағы жеңімпазға «Ауыспалы Қызыл Ту» және Республика а/ш—на жоғары кәсіби мамандарды дайындаудағы үлкен жетістіктер үшін Дипломмен марапаттады.

1984 жылы ҚазССР Минвуз және ЖМ, ғылыми мекемелер ҚР кәсіби одақ жұмыскерлері Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденінің политехникалық институт ұжымын мемлекет а/ш-на жоғары білікті мамандарды дайындаудағы табыстар мен 1983 жылға Қазақстан Республикасы ЖОО-лар арасындағы міндеттеме асыра орындау үшін «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапаттайды.

1984  жылы Тың жер игердің  30-жылдығы мен СҚО қозғалысының  25-жылдығына орай, сонымен қатар жұмыстағы жоғары көрсеткіштер мен өнімді және қоғамдық-саяси қызмет үшін СҚО «Политехник» Қазақстан КП ОК және ҚазССР СМ «Қызыл Тумен» марапатталды.

1988 жылы Қазақстан КП ОК, ҚазССР СМ, Казсовпроф және Қазақстан ЛКСМК ОК Қарағанды Еңбек Қызыл Ту Орденінің политехникалық институт ұжымы- Республикалық жарыстағы жеңімпазға іргелі және қолданбалызерттеу өткізуде ең үздік нәтижелер мен 1988 жылы жаңа ұрпақтағы техника құру мен енгізу үшін «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапатталды.

1988 жылы ҚазССР Білім Министрлігі мен РК халық білім мен ғылымның кәсіби одақ жұмыскерлері Қарағанды Ебек Қызыл Ту орденінің политехникалық институт ұжымын жоғары мектеп қайта құру шарттарына сәйкес болашақ мамандарды оқыту мен тәрбиелеуде жоғары нәтижелерге ие болғаны үшін «Құрмет мадақтамасымен» марапатталады.

 

1989 жылы ЦК КП КазССР, СМ КазССР, Казсовпроф, Қазақстан ЛКСМК ОК Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденінің политехникалық институтының ұжымын-Республикалық социалистік жарыстың жеңімпазын іргелі және қолданбалы зерттелер өткізуде, жаңа ұрпақтың техника, жоғары тиімді технологиялық процесстерді, ауылшаруашылық мәдениеттің жоғары өнімді топтарын және жануарлар тұқымдарын  енгізу  1989 жылы енгізгені үшін «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапатталды.

1989 жылы Қазақстан КП ОК, ВЦСПС және ОК ЛКСМК Қарағанды политехникалық институтының СҚО отрядтарының топтық құрамасына үшінші еңбек семестріне табысты дайындалғаны үшін «Ауыспалы Қызыл Тумен» марапаттады.

1989 жылы НИО ҚСРО Басқару Одақ Президиумы Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденінің политехникалық институт ұжымын ғылыми-техникалық жұмыскерлер мен идеялар «Жәрмеңкесінде » 1989 жылы  1- орын алғаны үшін мадақтау қағазымен марапаттады.

2002  жылы Париж қаласының Халықаралық өнеркәсіпке жәрдемдесу қауымдастығы ҚарМТУ-ға –Халықаралық бағдарламасының лауреатына «Қарқынды даму, тауарлар мен қызметтің жоғары сапасы үшін» «SPI Алтын медалімен» марапаттады.

 

 

 

 

 

2005 жылы FEBR (Женева, Швейцария ) Халықаралық фонды «Іс-тәжірибеде жоғары сапасы үшін» алтын медальмен марапаттады.

Без рубрики