Employers feedback


 Градостроительный кадастровый центр  РГКП Казгеодезия Орталыкмаркшейдерия  ТОО Геотек
ТОО «Градостроительный кадастровый центр»  РГКП «Казгеодезия» «Орталыкмаркшейдерия» ТОО «Geotek»
 ТОО Караганды жолдары  Орталык Маркшейдерия  Сарыарка Энерджи
 ТОО «Караганды Жолдары» ТОО «Сарыарка Энерджи»   РГКП «Казгеодезия» «Орталыкмаркшейдерия»
ТОО Караганды жолдары    
ТОО “Камеко Казахстан”  №1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі  Жезказганский отряд Карагандинского филиала “РЦШ ПВАСС”
   
ТОО “КАЗ Минералз Бозшаколь”  ТОО “Азимут Геология”  ТОО “Industrial energy Alliance”
Uncategorized