Contacts


The chair “Geophysical methods of searches and investigation of mineral deposits” is on B.Zhyrau’s avenue, 56 (the second educational case), 108 audience.

Contact phones: 8(7212) 565929, 8(7212) 567598 (internal 2037).

E-mail: Ponomareva M.V. m.ponomareva@kstu.kz

Pak U.N. yu.pak@kstu.kz

Portnov V.S. v.portnov@kstu.kz

Bochenin U.V. yu.bochenin@kstu.kz

Pak D.U. d.pak@kstu.kz

Puzeeva M.P. m.puzeeva@kstu.kz

Parafilova R.U. r.parafilova@kstu.kz

Tokusheva Zh.T. zh.tokusheva@kstu.kz

Tungushbaeva А.Т. a.tungushbaeva@kstu.kz

Kaskataeva K.B. k.kaskataeva@kstu.kz

Zhelaeva N.V. n.zhelaeva@kstu.kz

Elshin A.B. a.elshin@kstu.kz

Uncategorized