Contacts


The Department of «Geology and exploration of mineral deposits»

 
The address: Karaganda, Lenin’s street 72, Second educational case of KSTU

Phone:  8 (7212) 56-78-41, 8(7212) 56-59-29, 8(7212) 56-75-98 (внутр. 2037).

Site: http://www.kstu.kz/category/kafedry/kafedra-geologiya-i-razvedka-mestorozhdenij-polezny-h-iskopaemy-h/

 

E-mail the corporate department of teacher:

Portnov Vasily Sergeevich (head of chair) v.portnov@kstu.kz – и. о. заведующий кафедрой

Pak Yuriy Nikolayevich  yu.pak@kstu.kz

Ponomareva Marina Viktorovna  m.ponomareva@kstu.kz

Seryh Vyacheslav Ivanovich v.seryh@kstu.kz

Ermolov Petr Vasilievich p.ermolov@kstu.kz

Pak Dmitry Yurievich d.pak@kstu.kz

Antonyuk Rostislav Mikhailovich r.antonyuk@kstu.kz

Parafilova Rimma Umidovna  r.parafilova@kstu.kz

Tokusheva Zhibek Toleuovna  zh.tokusheva@kstu.kz

Tyngyshbaeva Ainash Tagaybekovna  a.tungushbaeva@kstu.kz

Kaskatala Kuralai Balapashovna k.kaskataeva@kstu.kz

Kopobaeva Ayman Nygmetovna  a.kopobaeva@kstu.kz

Желаева Наталья Валерьевна  n.zhelaeva@kstu.kz

Li Elena Sergeevna  e.li@kstu.kz

Blyalova Gulim Galymzhanovna g.blyalova@kstu.kz

Amangeldyzyzy Altynay a.amangeldykyzy@kstu.kz

Novikova Lyudmila Kirillovna l.novikova@kstu.kz

Aitpayeva Araylym Rymbekovna a.aytpaeva@kstu.kz

Makat Dastan Kairatovich   d.makat@kstu.kz

Askarova Nazym Srazhadinkyzy n.askarova@kstu.kz

Mukhazhanova Zhanna Tolebekovna zh.muhazhanova@kstu.kz

Syzdykov Niyaz Yerbolatovich n.syzdykov@kstu.kz

Uncategorized