CHARITY


02/09/2024, the team of the Department of DMD of the Faculty of Mining, held a charity event in relation to the mother of many children, Kushova Galia Saginbaeva, assigned by the administration of the akimat, living at the address Aktas village of Karaganda, st. Leningradskaya house 29, apt. 118. The family received a cell phone model REDMI A2 for communication and a fruit basket as a gift.

The following employees of the department took part in the Action:

 • Imashev Askar Zhanbolatovich
 • Isabek Tuyak Kopeyuly
 • Demin Vladimir Fedorovich
 • Baykenzhin Murat Asylbekovich
 • Abeuov Erkebulan Aytuganovich
 • Usenbekov Meirambek Sabdenovich
 • Malybaev Nurlan Sakenovich
 • Asainov Sergey Tursunovich
 • Isagulov Sayat Toleuovich
 • Bakhtybaev Nurbol Bakhtybaevich
 • Zamaliev Nail Mansurovich
 • Zeytinova Sholpan Bekzhigitovna
 • Zhumabekov Marat Nygmetzhanovich
 • Bozhanova Zhanbota Kizatovna
 • Karataev Aibolat Dulatovich
 • Musin Ravil Altavovich
 • Rabatuly Mukhamedrahym
 • Husan Bolathan
 • Asanova Zhanar Mazhitovna
 • Mataev Azamat Kalizhanuly
 • Musin Aibek Abdukalykovich
 • Eskenova Gulnur Berikovna
 • Doni Dinara Serikbaevna
 • Efremova Svetlana Sergeevna
 • Zakharov Alexander Mikhailovich
 • Zhunusbekova Gaukhar Zhumashevna
 • Zhunis Gulzat Muratkhankyzy
 • Shaike Nurlan Kanatuly
 • Atageldiev Kobey Tauasaruly
 • Abdullina Aigerim Kairzhanovna
 • Kakim Sanat Talgatuly
 • Bekbolat Erkegul
 • Abdieva Lyazzat Makashevna
 • Mustafina Rizagul Uskumbaevna
 • Manat Guldana Manatkyzy
 • Abdrakhman Erbolsyn Tleubekuly

Senior curator of the department of DMD
Zhumabekov M.N.

Uncategorized