ҚарМТУ сайтына материал жариялау


Сайтқа материал қосу, редакциялау және өшіру үшін ЦУДО директорының атына қызметтік хат жазып, өтінім толтыру  және файл архивтерінің мәтінін қағазға басылған түрде бас корпустың 209 кабинетіне  әкеліп берілуі тиіс.

Ақпарат электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде, мүмкіндік болса, ағылшын тілінде ұсынылады. Мәтінге қосымша фотографиялар jpg. және (немесе) jpeg, png форматында 1024*768 px. шешімінде (одан төмен емес)  берілуі тиіс.

Қызметтік хат үлгісін жүктеу

Сайтқа ақпарат жариялау үшін өтінім формасы жүктеу

Файл архивін және өтінімді  мына  электронды мекен-жайға жіберуіңізді өтінеміз: webmaste@kstu.kz

СДО телефоны: 1125 (ішкі)

Без рубрики