Teaching staff of the Military Department for training cycles

Военная кафедра


THE CYCLE OF COMBAT USE OF ARTILLERY

 

SUTYAGIN KONSTANTIN SERGEEVICH

 

GUSHCHENSKY ANATOLY YURYEVICH
KASYAN NIKOLAY IVANOVICH
MELNIKOV VITALIY ALEKSANDROVICH
SODIROV YERZHAN TOLEUOVICH
TELELEIKO VLADIMIR NIKOLAEVICH
ZAEV ALEXEY SERGEEVICH
ISLAMOV MUSABAI SRAILOVICH

CYCLE OF COMBAT USE OF TANK UNITS

AKHMATOV TALANTBEK KAZYMALIEVICH
ALAEV ALEXANDER ALEKSEEVICH
BORANBAEV BOLAT KABYKENOVICH
KARASEV YURI BORISOVICH
KUSHERBAEV ERZHAN MERGENBAEVICH
LUZIN NIKOLAY VIKTOROVICH
MAKHMETOV ALIBEK BAYANOVICH
MIKHALCHENKO ALEXEY ALEXANDROVICH
PIVNENKO VLADISLAV VALEREVICH
TOYBEKOV ALMAS MYRZAGULULY
ALEXANDER NIKOLAEVICH SYUZBIN

 

 


 

CYCLE COMBAT USE OF SPECIAL FORCES

ISTIMESOV MARAT BUROMBAYEVICH
LEPETUKHIN EVGENY ANDREEVICH
MANABEKOV MARAT BOLDYBEKOVICH
SALIMZHANOV RASUL ABDULMAZHITOVICH
TYUNIN IGOR DMITRIEVICH