2015 ж. 16 қазан 9:30- 18:00 аралығында


2015 ж. 16 қазан  9:30- 18:00 аралығында Университеттің бас ғимаратының жиын залында «Әлеуметтік-еңбек қатынастарын жөндеу» тақырыбында облыс әкімінің орынбасраы Ж.А.Абишевтің, Святой Климент Орхидский атныдағы София университетінің профессоры, саяси ғылымдар докторы, Қазақстан халықтары ассамблеясының ғылыми-зерттеу кеңесінің мүшесі (шетелдік зерттеушісі), Халықаралық келеңсіз жағдайларды шешу орталығының сертификатталған медиаторы (Штадтшлайнинг қ., Австрия) Т.А.Дронзинаның қатысуымен семинар өтті.

Без рубрики