Schedule staff on duty on Saturdays Department of GRMPI


Schedule staff on duty on Saturdays Department of GRMPI

 

№ п/п Full name date
Talerchik Marina Petrovna 4.02.2017
Ponomareva Marina Viktorovna 11.02.2017
Dmitry Yuryevich Pak 18.02.2017
Zhelaeva Natalia Valerevna 25.02.2017
Tokusheva Zhibek Toleuevna 4.03.2017
Tungyshbaeva Ainash Tagaybekovna 11.03.2017
Kaskataeva Kuralay Balapashovna 18.03.2017
Syzdykov Niyaz Erbolatovich 25.03.2017
Abdibekov Jeanne Mergalievna 1.04.2017
Blyalova Gulim Galymzhanovna 8.04.2017
Kenetaeva Aygel Akanovna 15.04.2017
Amangeldykyzy Altynay 22.04.2017
Kopobaeva Ayman Nygmetovna 29.04.2017
Aitpaeva Arailym Rymbekovna 6.05.2017
Mussina Ekaterina Vadimovna 13.05.2017
Makat Dastan Kayratovich 20.05.2017
Lyudmila Novikova Kirillovna 27.05.2017
Shontaev Dzhamambay Salykovich 3.06.2017

 

 Head of the Department of GRMPI      Sadchikov A.V.

Uncategorized