TRAINING OF PTS

Training of PTS in 2016:

Akashev Arsen Zakirovich

Asylbekova Nursulu Ualihanovna

Beskorovainy Denis Valeryevich

Isina Botagoz Malgazhdarovna

Kosbarmakov Samat Zhaksibaevich

 

Training of PTS in 2015:

Asylbekova Nursulu Ualihanovna

Balabaev Ojum Temirgalievich

Beskorovainy Denis Valeryevich

Isina Botagoz Malgazhdarovna

Kelesbek Adilbek Kazbekovich

Kosbarmakov Samat Zhaksibaevich

 

Training of PTS in 2014:

Asylbekova Nursulu Ualihanovna

Balabaev Ojum Temirgalievich

Beskorovainy Denis Valeryevich

Galin Igor’ Aleksandrovich

Kelesbek Adilbek Kazbekovich

Kosbarmakov Samat Zhaksibaevich

 

Uncategorized