ЭАТФ арналған шеберлік-классын өткізу күнтізбелік жоспары

п/п Оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі Кафедра Пән атауы;Сабақ тақырыбы Өткізу түрі (дәріс, практ., семинар,зертх.) Н.Ә.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам Ұлт жоспары Курс, топ күні, уақыты, аудитория
1 2 3 4 5 6 7 8
Факультет энергетики, автоматики и телекоммуникаций
Контаев С.С.Доцент ИТПС «Ақпараттық  өлшеу технологиялары»Ақпараттық   өлшеуіш   жүйелердің   жобалауын    автоматтандыру дәріс(каз.яз.) 79 қадам: Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. 1 курсПСМ-16к

 

06.12.2016ауд.420

гл  корпус

09.00-110.45

Акашев З.Т.д.т.н., профессор ТСС Электрлік байланысты басқару кешендері, ақпаратты пайдалану және қорғауды ұйымдастыру:ОКС-7 сигналдау Практическое занятие 79 қадам: Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. ІV курс,РЭТ-13-1 15.09.20161700-1845Филиал,

ТОО МТУ «Кварц

 

 

 

Югай В.В.доктор PhD,зав.каф. ТСС Системы коммутации: Коммутаторы локальной сети Лекция 79 қадам: Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. ІV курс,РЭТ-13-4 10.10.20161310-14554-402
Белик Г.А.ст.преподаватель ТСС Пакеты прикладных программ и статистическая обработка радиоизмерений:Проверка гипотез о параметрах распределения Лекция 79 қадам: Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. ІІ курс,РЭТ-15-4 14.11.2016900-10454-415
Алимов М.Ш.ст.преподаватель ТСС Корпоративные сети связи:Перспективы развития корпоративных сетей связи Лекция 79 қадам: Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. ІІІ курс,РЭТ-14ср 05.12.20161055-12404-402
Ясинский В.Б.доцент, к.т.н. Физика Волновое уравнение для электромагнитного поля. Свет как электромагнитная волна. лекция(рус.яз.) 77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін он алдынғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату 2 курсИС-15-2

 

16.09.2016ауд.402

1 корпус

10.55-11.45

Маженов Н.А., доцент, к.ф.-м.н. Физика Кіріспе. Кинематика. Механикалық қозғалыс. Кеңестік пен уақыт. Санақ жүйесі. Материалдық нүкте. лекция(гос.яз.) 77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін он алдынғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату 2 курсФИТ-15-1 15.09. 2016ауд.426

1 корпус

9.00-9.50

Смагулова К.К.,доц., Ph.D АПП Цифрлық техника (Цифровая техника) лекция(мастер-класс) Логикалық функциялар және логикалық элементтер (Логические функции и элементы) 3 курсПС-14-1ПС-15ск 14.09.20169.00-10.50133 гл.
Шоланов К.С.,проф. АПП Сызықтық АРЖ (Линейные САР) лекция(мастер-класс) Моделдер, талдау негіздері және жалпылау стационарлық сызықтық жүйелер(Модели, основы анализа и свойства стационарных непрерывных линейных систем) 3 курсАиУ-14-1,2ЭЭ-14-2 03.10.201613.10-14.55136 гл.
Брейдо И.В.,проф. АПП Автоматизированный электропривод ТПУ лекция(мастер-класс) Перспективные системы электропривода вентиляторов и насосов. Устройства плавного пуска и регулирования скорости 4 курсЭЭ-13-5 29.11.201610.55-12.40133 гл.
Кочкин А.М.,доц. АПП Линейные САР лекция(мастер-класс) Корректирующие устройства. Выбор параметров и синтез корректирующих устройств 3 курсАиУ-14-3,4 ЭЭ-14-4 12.12.201613.10-14.55136 гл.
Утегенова А.С.к.т.н., доцент ЭС Электрлік тізбектердің теориясы; 

Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері

лекция(гос.яз.) 77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін он алдынғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату 2 курсРЭТ-15-1,2,3 07.12.16Гл корпус 116 ауд

10:55-12:40

 

Исаев В.Л.

к.т.н., доцент

ЭС Котельные установки и парогенераторы;Общие вопросы теории горения лекция(рус.яз.) 77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін он алдынғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату 3 курсТЭ-14-2 23.11.16Гл корпус 05в

10:55-12:40

 

Утегенова А.С.к.т.н., доцент ЭС Электрлік тізбектердің теориясы; 

Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері

лекция(гос.яз.) 77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін он алдынғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату 2 курс

РЭТ-15-1,2,3

07.12.16Гл корпус 116 ауд

10:55-12:40

 

Без рубрики