Шет елдердегі ғылыми конференциялар

Сырттай өтетін конференциялар- Шет елде

— 03.04.15 — Вена, Австрия — Техникалық және жаратылыстану ғылымдарындағы жаңашылдықтар бойынша VI Еуропалық конференция

— 01.03.15 — Вена, Австрия — Еуразиядағы ғылыми даму  бойынша IV Халықаралық конференция

Күндізгі конференциялар- Шет елде

Көрсетілген: тезистерді қабылдаудың аяқталу мерзімі, өтетін қаласы және конференция атауы

ТЕХНИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМДАР (20)

— 01.03.15 – Vienna — 2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST)

— 01.03.15 – Gdynia — 2nd IEEE International Conference on Cybernetics

— 01.03.15 – Hamburg — Intelligent Robots and Systems

— 01.03.15 – Changsha — The 16th International Conference on Electronic Packaging Technology

— 01.03.15 – Gothenburg — The eleventh annual IEEE International Conference on Automation Science and Engineering

— 01.03.15 – Kaohsiung — The International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation 2015

— 02.03.15 – Porto — 1st Doctoral Student Congress in Engineering

— 02.03.15 – Athens — 2nd Annual International Conference on Technology & Engineering

— 02.03.15 – Melbourne — 8th Making Cities Liveable Conference 2015

— 02.03.15 – Dresden — ENERDAY 2015 — 10th Conference on Energy Economics and Technology

— 02.03.15 – Singapore — IEEE/RAS-EMBS International Conference on Rehabilitation Robotics

— 02.03.15 – Międzyzdroje — International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics

— 05.03.15 – Madrid — 2nd International Conference on Robotics and Mechatronics

— 05.03.15 – Madrid — 2015 4th International Conference on Advances in Mechanics Engineering

— 05.03.15 — Kuala Lumpur — 2015 ICMMR-International Conference on Mechanics and Mechatronics Research

— 05.03.15 – Singapore — 2nd International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2015)

— 07.03.15 – Bangkok — 18th International Conference on Mechanical, Aeronautics and Production Engineering(ICMAPE-2015)

— 07.03.15 – Bangkok — 18th International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (ICTAEECE-2015)

— 09.03.15 – Chandigarh — 1st International Conference On Electronic Design Innovations & Technologies (EDIT-2015)

— 09.03.15 – Melbourne — The Safe Cities Conference

ТМД сырттай конференциялары

— 10.02.15 – Мәскеу —«Ғылыми пікірталас: техника ғылымдарының мәселелері» XXXI  Халықаралық сырттай ғылыми- тәжірибелік конференциясы

— 12.02.15 – Мәскеу- «Ғылыми пікірталас: заманауи әлемдегі жаңашылдықтар» XXXIV  Халықаралық сырттай ғылыми- тәжірибелік конференциясы

Қосымша ақпарат Халықаралық байланыс бөлімінде (бас ғимарат, 309а б.)

 

Без рубрики