Халықаралық  ғылыми- тәжірибелік конференциялар

2015 ж. 21-25 сәуір «Жас Ресей» атты жас ғалымдардың VII Бүкілресейлік  ғылыми- тәжірибелік  конференциясы өтеді, Кемерово қ. Конференцияға қатысу тегін.

2015 ж. 13 қаңтар «Ғылымның қоғам дамуындағы рөлі» атты Халықаралық  ғылыми- тәжірибелік конференциясы, уфа қ.

2015 ж. 17 қаңтар «Ғылым дамуының заңдылықтары мен үрдістері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 23 қаңтар «Ғылымның фундаментальді мәселелері» атты атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 28 қаңтар «21 ғ. Ғылымының теориялық және тәжірибелік мәселелері» атты атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 15 қаңтар «Ғылым дамуының заңдылықтары мен үрдістері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 20 қаңтар «Ұлттық және әлемдік экономиканың тұрақты дамуының стратегиялары» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 20 қаңтар «Психология мен педагогиканың инновациялық болашағы» «Ғылым дамуының заңдылықтары мен үрдістері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 20 қаңтар «Құқықтық ғылым дамуының  қазіргі жағдайы және перспективалары» «Ғылым дамуының заңдылықтары мен үрдістері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 24 қаңтар «Заманауи ғылымның өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 31 қаңтар «Қатер және белгісіздік жағдайындағы экономикалық реформалар» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 31 қаңтар «Психология мен педагогиканың қоғам дамуындағы рөлі» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 31 қаңтар «Техника ғылымдарының өзекті  мәселелері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

2015 ж. 31 қаңтар «Ресей заңнамасының  және халықаралық құқық мәселелері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы. Уфа қ.

Толық ақпарат ғылым департаментінде (бас ғимарат, 226 б.) немесе WWW.KSTU.KZ (жаңалықтар) сайтында.

Без рубрики