Байланыс

«Жоғары математика» кафедрасы ҚарМТУ-нің бірінші ғимаратының 311 аудиториясында орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32, қосымша 2008.

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 100027, Қарағанды қ., Нұрсұлтан Назарбаев д., 56.

Е-mailkafedra.vmim@mail.ru

Без рубрики