2015 ж. желтоқсан айының мерзімдік басылым мақалалары


Мысль 2015  жыл №10

Ұлы даланың тарихи жолы

Қазақстан ойшылының даосы

Адам өміріндегі философиялық сұрақтар

Шығыс медицинасы дәстүрлерге оралу

Ғылымды қажетсінетін экономиканы қалыптастыру

Джадидизм идеологиясы мәнмәтініндегі абайдың рухани мұрасы

Соңғы сұлулық

Аlma mater 2015 жыл №5 

Ресейдегі білім беру жаңалықтары

2016 – 2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту федералдық мақсатты бағдарламасын жүзеге асыру жағдайындағы жоғарғы білім берудің инновациялық дамуының болашағы

Кеңестік халықтың қаһармандық өткенін өзектендіру барысындағы ресейлік студенттерді азаматтық – патриоттық тәрбиелеудің тиімділігі

Ресейлік білім берудегі модернизациялық өзгерістер аясындағы мұғалімдердің әлеуметтік сезімдері

Ұстаздық ету өзіңді әлемде орнықтыру дегенді білдіреді. 2бөлім. Педагогика ешқашан «шындық сәті» бола алмайды, себебі әрдайым «кепілді  дұрыс нәтижені» іздеуде жүреді.

ЖОО оқытушысының құрылымдық мақсатқа жетудегі құлшыныстарын дамыту. Жобалау мүмкіндіктері.

Тьюторство (оқытушылық)- әскери білім берудегі субъект- субъект қатынасын қалыптастырудағы жүйеқұрушылық технология

Ұйымды басқару жүйесіндегі әдістемелік жұмыс және заманауи жағдайдағы оның дамуының негізгі бағыттары Волгоград мемлекеттік техникалық университетінің тәжірибесі

Финляндия және франциядағы медиакритика және медиалық білім беру теориясы мен тәжірибесі

Тілдік байланыс теориясы негізіндегі басқарушылық мамандықтар студенттерінің байланыстық құзіреттіліктерін қалыптастыру

Математиканың тарихи қолданбалы аспектілерінің ЖОО студенттерінің практикалық ойлауларының қалыптасуына  әсері

Офицердің жеке құраммен жұмыс жасауға кәсіби дайын болуы, оның болмысы мен мазмұны

Вестник Международных организаций 2015 жыл №3

2015 ж. кейінгі тұрақты даму саласындағы жаһандық күн тәртібін қалыптастыру

2015 ж. кейінгі даму саласындағы күн тәртібін жүзеге асыру құралдары және тұрақты даму мақсатындағы жаһандық серіктестік: дамушы елдер үшін маңыздылығы

2030 ж. дейінгі мерзімге тұрақты даму саласындағы күн тәртібіндегі ақпараттық революция

Ағылшын тілін даму туралы солтүстік пікірталаста қолдану және оның 2015 ж. кейінгі даму саласындағы жаһандық күн тәртібін қалыптастыруға әсері

«Экономика мен қоғамды жаңашаландыру» конференциясы

Мысль 2015 жыл №11 

Адамдарға Президент әлемін ашу

Ерекше кезең

Аккредитация в образовании 2015 жыл №5

Жаңалықтар

Болашақты басқара

Әрдайым болашақпен байланыста

Бір қадым алда

Мамандық арқылы азаматтық- патриоттық тәрбие

Талап етілетін түлек- ЖОО дамуының жүйе құрушы мақсаты

Білім беру сапасын бағалаудағы интеграциялық аспектілер

Халықаралық білім беру стратегиясы: Ұлыбритания тәжірибесі

Периодика 2015 жыл  №8

Метафора педагогикалық үдерісті ұйымдастыру құралы ретінде

Табиғи ғылыми білім берудің тәрбиелік әлеуеті

Әлеуметтік рөлдік қатынастар «Мұғалім- Оқушы»

Білім беру кешені жағдайындағы педагогикалық ұжымды нығайту мәселелері

АҚШ: прагматизм және іскерлік идеалын қалптастыру

Орыс тілі сабағындағы сыни ойлау технологиялары

Основы образования 2015 жыл №8

Онлайн-оқыту: білім беру құрылымы мен университет экономикасын қалай өзгертеді

Ресей ЖОО студенттерінің оқу уәждемесі: теориялық меңгерудің мүмкіндіктері

Университеттік орта және студенттердің кәсіпкерлік белсенділіктері

Екінші жоғарғы білімнің талап етілуі

Панзара—Росса түрлендірілген моделін қолдану арқылы Ресей ЖОО рыногіндегі бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау

Высшее образование  2015 жыл  №8

Педагогикалық емес бағыттағы дайындық студенттерінің кәсіби- педагогикалық қызметке қызығушылықтарының артуы

В.А. Зернов «Ресей әледегі дамыған мемлекеттер ішдегі ЖОО-лары білім беру сапасы емес, құрылу формасы бойынша бөлінетін жалғыз ел»

ЖОО арналған кампустық шешімдер

Шетелдік және ресецлік мектептердегі жоба қызметінің қалыптасу кезеңдері

С.Л. Франк өмір мәні туралы

Высшее образование в России 2015 год №10

Техникалық университеттерге арналған ғылыми- педагогикалық мамандарды дайындаудың алдында келе жатқан қағида туралы

Жалпы мәдени құзіреттіліктер және тәрбиелеуші технологиялар

Болон үдерісі: заманауи кезең

Болон үдерісі саясаты мәселелері бойынша 4 форум қатысушыларының декларациясы

Жоғарғы білім еңбек нарығындағы сұранысқа сай болуы керек пе?

Аралас білім берудегі жекешелендірілген ЖАОК

Жаңашыл университеттің академиялық магистратурасындағы WIKI-технологиялар

E-learning –ұлттық қауіпсіздік факторы

Университет кластеры аймақтың торлық экономикасының даму факторы ретінде

Ректор вуза 2015 жыл №10

Жоғарғы мектептегі тәрбие: мақсаты, шарттары, мәселелері, шешімдері

Жоғарғы мектептің тәрбиелік әлеуетін жүзеге асырудың Ухитин тәжірибесі

Жаңа Ресей үшін жаңа оқытушы дайында

ЖОО мен жұмыс берушілердің ынтымақтастығы: аймақтар тәжірибесі

Бәсекелестік өсуде

Түлек жолымен: міндеттілік немесе ертеңгі күнге деген сенімділік

Сколтех олар үшін емес?

Жоғарғы білім сапасы: пікірталасқа шақыру

РФ инновациялық дамуының стратегиясы: сын көзқарас

«Евгений Ткаченко» Білім беру өзінің негізгі қызметін сақтауы тиіс

Аргументы и факты 2015 №15

Есірткі трафигінің солтүстік бағытын қалай тоқтату керек

Ректор вуза 2015 жыл №8

Университеттердің бәсекеге қабілеттілігі: контрдағдарыстық әл-ауқат

ЖОО және жұмыс берушілер: өзара тәуелділік даму стратегиясы ретінде

ЖОО бюджеттен тыс қаржыоандыру: көздері, тәжірибе,конъюктура

Инетактивті сабақтар: ойлаймыз, пікірталастырамыз, күдіктенеміз?

Ресейдің 20 үздік ЖОО тұрақты болып қалады

Президенттік академия- түлектердің жалақысы бойынша лидер

Үдерістік әдіс негізінде ЖОО басқаруды оңтайландыру

«импортты алмастыру» халықаралық арнайы көрмесінің және оның конгрестік бағдарламасының тұжырымдамасы

Современное образование 2015 жыл №2

«Нұрлы жолға» инженерлік мамандарды бәсеге қабілетті дайындау арқылы

Алдыңғы қатарлы күштердің альянсы

Білім берудегі басқару: университет және білім беру бағдарламаларын басқарудың ерекшеліктері

Білім берудегі басқару: инженерлік білім беруді әмбебаптандыру және техникалық университтер

ТарМУ бақылау кеңесі ЖОО автономиясына қадам ретінде

ЖОО-ғы тәрбиелеу жүйесі және оның даму үрдістері

Жаппай ашық онлайн-курстар: заманауй білім берудің жаңа шынайлығы

Алдыңғы қатарлы ЖОО-дың сыры неде?

ЖОО-дың әлемдік рейтингтері

Без рубрики