2015 ж. қазан айының мерзімдік басылым мақалалары


Аккредитация в образовании 2015 жыл 4 нөмір

Ұлттық білім беру геосаясат призмасынан

Францияның білім беру қызметтерін экспорттау стратегиясының ерекшеліктері

Высшее образование сегодня_2015_7

Сократ және Иса пайғамбардың педагогикалық жүйелері туралы

ЖОО ақпараттық- білім беру кеңістігі шеберінде электродық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру

Мысль 2015 9

Жоғарғы білім беру сапасы- білімді ұлт қалыптастырудың негізі

Білім беру сапасын модернизациялау туралы

Бай елдер қалайша бай болды … ІІ бөлім

 

Қазақ хандығы және әлемдік тарихи кеңістік

Қазақ хандығы кезіндегі аймақтық ислам ерекшеліктері

Қыркүйектің ұмытылмас күндері ғажап кездер

Alma mater 2015 жыл  9 нөмір

«Отандық білім беру жүйесі Ресей мәдениеті мен өркениетінің артықшылықтарын қалыптастыру, нығайту және қорғаудың негізі ретінде» атты дөңгелек  үстелінің материалдары

Ресей және Беларусьта инженерлік білім беруді негіздендіру

Инновациялық даму: білім беру және ғылымға шақыру

Гуманитарлық пәндерді оқу барысындағы техникалық ЖОО студенттерінің кәсіби тәрбиесінд сапалық өзгертудің педагогикалық шарттары

«Педагогикалық білім беру» бағыты бойынша «Білім беру және педагогика» мамандықтарының үлкейтілген топтары шеңберінде магистрлік дайындық модульдік бағдарламаларын жобалау ерекшеліктері

Мұғалімдердің кәсіби дайындықтарын жетілдіру туралы

Заманауи жағдайларда офицер –түлектердің кәсіби қалыптасуларын жекешелендіру

Высшее образование сегодня 2015 жыл 8 нөмір

Техникалық ЖОО-ғы нормативтік бақылау: мәселелер және оларды шешу жолдары

Открытое образование 2015 жыл 3 нөмір

Мектеп және ЖОО заманауи жалпы білім беретін информатика курсы: мазмұны дамуының әдістемелік жолдары

Классикалық университет студенттеріне информатиканы электронды түрде оқытудағы жол карталарын рөлі

Мысль 2015 жыл 8 нөмір

Бай елдер қалай бай болды…

QS BRICS рейтингі: Аспан астымен күресу

Вопросы образования 2015 жыл  8 нөмір

Еуропалық университеттердің құрылуы: бүкіл халықтық ауқаттылық мемлекеті жетіспейтін мәнмәтін ретінде

«Құттықтаймыз сіз университеттің иесі болдыңыз!»

Высшее образование сегодня 2015 жыл 4 нөмір

Техникалық ЖОО математика мұғалімін кәсіби дайындау туралы

Ресейдің жеке менщік ЖОО-ын қандай болашақ күтуде?

Инженерлерге арналған жаңа заманның физика оқулығының авторы кім болуы керек

Мысль 2015 жыл 7 нөмір

Қауіпті ескерту

Заманауи қаржы жүйесінің ерекшеліктері мен қайшылықтары

Уәли ханның Халықаралық қатынастары

Менің Қашғариям

Alma mater 2015 жыл 8 нөмір

Азия, Араб шығысы және Латын Америкасы рейтингтерде

Жоғары мектеп студенттерін дайындаудағы топтық жұмыс

Ресей техникалық жоғарғы оқу орынындағы тілдік білім беру мәселелері және оларды жоюдың кейбір әдістері

ЖОО-да инженер- экологты кәсіби дайындау мазмұнының концепциясы

Ислам әдебі және ислам өнерінің түрі

Педагогика 2015 жыл  №6

Педагогика және робототехника

Әлемдегі және Ресейдегі кәсіби білім берудің заманауи мәселелері («дөңгелек» үстел)

АҚШ-та білім алу теорияларының өзекті мәселелері

Информатика и образование  2015 жыл №5

«Білім беруді ақпараттандыру: үрдістер, болашағы, жаңашылдықтар»

Педагогикалық шеберліктің Халықаралық жарысы «Болашақ формуласы-2015»: Сабақтар және болашағы

Мектепите интернет-жарыстар ұйымдастыру және өткізудің ерекшеліктері: Том мемлекеттік университетінің тәжірибесі

IT-бағытындағы бакалаврлардың бағдарламалау саласындағы құзіреттіліктерін қалыптастыру мәселелері туралы

Alma mater 2015 жыл 7 нөмір

Ресейдегі білім және ғылым жаңалықтары

Университеттік білім берудің мәңгілік және уақытша құндылықтары туралы

Философияны оқыту жаңа заман призмасында

Бакалавриат, магистратура және аспирантура жағдайларында оқу уәждемесін қалыптастырудың сабақтастығы

Студенттің интеллектуалдық жағының өзіндік дамуы білім берудің мақсаты ретінде

Арақашықтықтық педагогикада педагогикалық қатынастың синхронды әдістерін қолдану

Көпмәдениетті білім берудегі интерактивті технологиялар

ЖОО ғылымы және экономиканың нағыз бөлігі

В.А. Сухомолинский педагогикасындағы «Ізгілікті өмір» категориясы

Болашақ бакалаврдың оның адамгершілік жауапкершілігің қалыптасуында кәсіби- мәдениет тәжірибесінде қатысу деңгейін зерттеу

Alma mater 2015 жыл  6 нөмір

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУ МЕХАНИЗМДЕРІ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ КОРПОРАТИВТІ ҮЛГІСІ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ИНТЕЛЛЕКТІ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ БІЛІМ БЕРУ
БОЛАШАҚ ИНЖЕНЕРЛЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСҚАНДЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
СТУДЕНТТІК ЖАТАҚХАНАНЫҢ ӨЗІН- ӨЗІ БАСҚАРУЫ
БІЛІМ БЕРУДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ РЕСЕЙЛІК ЖОО БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІН АРТТЫРУДЫҢ ФАКТОРЫ  РЕТІНДЕ
ЖАСТАРДЫҢ  РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ ЭМОЦИЯЛЫҚ- ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ
РЕСЕЙДЕГІ ЖАСТАР САЯСАТЫ: ҮРДІСТЕР ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Дәлелдер мен фактілер 2015 жыл 7 нөмір

Бес жарым ғасыр
Билингвалар мен полиглоттар
Түтнді мұндар әлемі

Ғылым және өмір  2015 жыл  8 нөмір

Кремний өсімдіктерді қоректендіреді
«Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время»жаңа кітабынан бөлім
Коптерлер жасауға келіндер

Білім беру  әлемі — әлемдегі білім беру  2015 жыл  2 нөмір

Виртуалды мұражайлар патриоттық тәрбие берудің құралы ретінде
ЖОО-ның білім беру ортасы мұғалімнің ғылыми және кәсіби- педагогикалық дамуының ресурсы ретінде
Заманауи білім берудегі SMART  және басқа да әдістер
SMART қоғамға арналған болашақ маман үлгісін педагогикалық жобалау
Ресейлік және батыстық университеттердегі магистрлік бағдарламалары бойынша білім беру тәжірибесі
Шетелдегі журналисттік білім беру: дамудың негізгі үрдістері
Педагогтің  байқағыштық мәселесіне ғылыми көзқарас
Жоғары кәсіби білім берудің адамгершілік басымдылығы туралы
Тұлғаның рухани –адамгершілік саласы компоненттерінің бытыраңқлығын жеңу туралы
Инженерлік ЖОО білім беру үдерістерінің сапасын бағалау саласындағы заманауи үрдістерінің  педагогикалық талдауы
Зерттеу университеті оқытушыларының кәсәіби құзіреттіліктерін дамытудың андрогогиялық технологиялары
РФ ҚК  ақпараттық- насихаттау қызметінің өзекті мәселелері
Тілдік емес ЖОО-да «Орыс тілі және сөйлеу мәдениеті» пәнін оқыту барысында балдық- рейтингтік жүйені қолдану
ЖОО оқытушыларының инновациялық белсенділіктерін рейтингтік бағалау: өзектілігі, мақсаттары, әдістері.

Без рубрики