2015 ж. сәуір айындағы мерзімді басылым мақалалары


Ғылым депатаменті директоры оқыған журнал мақалаларының анализі

Ой 2015 жыл 2 нөмір
Абылай ханның ойрат туыстары

Alma mater 2014 жыл 12 нөмір

РЕСЕЙДЕГІ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ӘЛЕМДЕГІ БІЛІМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ ПОЛИС ЖӘНЕ АДАМ ҮШІН ПЛАТОН ТҮСІНІГІНДЕГІ «ӨЗІН ӨЗІ КҮТУ» ИДЕЯСЫ
ШЕТЕЛДІК ЖОҒАРЫ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖОҒАРЫ САНАТТЫ МАМНДАР ДАЙЫНДАУ (КОМПАРАТИВТІК ЗЕРТТЕУ ТӘЖІРИБЕСІ)

Alma mater 2015 жыл 1 нөмір

ӘСКЕРИ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНЫНДА ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТӘСІЛІ
ЖАҺАНДАНУ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕР ЕТУІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ИНЖЕНЕРЛІК- ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖОБАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім берудегі акредиттеу 2014 жыл 8 нөмір

Білім беру сапасын бағалау түрлерінің дамуы
Білім беру сапасын бағалаудың еуропалық стандарты және ресейлік тәжірибе
Бейресми білім берудің өткір мәселесі

ЖОО ректоры 2014 жыл 11 нөмір

Инженерияға қызығущылықты қалай арттыру қажет
Шешім қабылдау үшін ректорларға университет өмірі туралы дәл ақпарат қажет
Жоғары білім беруде басқаруды үйретуге ақпараттық технологиялар көмектеседі
Білім берудегі менеджерлік әдіс: әлеуметтік мемлекет орынына экспертократия
Мінсіз университеттің англо- саксондық үлгісіне балама қажет пе?
Бәсекелестік құралы
Потанин қоры ЖОО рейтингі
Ақпараттық бюро
Жоғарғы мектеп оқытушыларының еңбекақысын төлеу жүйесін қайта құру
Үйренуге тұрарлық өнер
21 ғасыр басындағы білім беру саясаты
Қытай және Ресейдегі жоғары білім берудің ұқсас реформалары әр түрлі нәтижелерге әкеледі
Балалар бұрышы

Высшее образование в России 2014 жыл 7 нөмір

Білім және ғылым
Ресейдегі жоғары білім берудің жаһандандыру жағдайындағы үрдісі
Жоғары білім берудегі педагогикалық жаңашылдықтардың қатерлері
Қазақстанда техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлар дайындау туралы
Вильнюсс техникалық университетінде докторантура ұйымдастырудың моделі

Высшее образование в России 2014 жыл 12 нөмір

Инновациялық білім беру алдыңғы қатарлы стратегия және интергация
Оқытушы- барлық замандардағы мамандық
Білім беру мазмұнына құзіреттілікті енгізу мәселесі туралы
Техникалық бағыттар бойынша жобалау, бағдарлама сапасын жүзеге асыру және бағалау кезінде ФГОС 3+ және инженерлік білім берудің халықаралық стандарттарын қолдану
Университетте ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы
Патриоттық тәрбиелеуде жаңашыл әдістер
АҚШ-тағы Инженерлік білім беру (2 бөлім)
Шетелдік ғылыми- оқытушы қызметкерлерін қабылдау: тәжірибе анализі

Наука и жизнь 2014 жыл 3 нөмір

Инсуль: қатер факторлары
Сұйық маймен жұмыс істеу тәжірибесі

Ученый совет 2014 жыл 12 нөмір

Білім берудегі құзіреттіліктік әдіс: болмысы, жаңашылдық әлеуеті, құрылу факторы
Жоғары мектептің заманауи үрдістері және білім беру сапасы
Жоғары гуманитарлық білім беру саласындағы қашықтықтан білім беру технологиялары: шетелдік үлгі және ресейләік қабылдаулар

Открытое образование 2015 жыл 1 нөмір

Білім беру, үйрету және дайындаудағы ақпарттық технологиялар бойынша халықаралық стандарттарды дамыту
Білім беруде АБТ қолдану сапасын бағалау: әлемдік тәжірибе жіне ресейлік шынайылықтар
Құзіреттіліктің ақпараттық үлгілеріне және байланысқан объектілерге қойылатын талапты стандарттау
Мәскеу мемлекеттік экономика, статистика және информатика университетінің мысалыенда электрондық білім беру сапасын университетішілік бағалау жүйесін дамыту

Педагогика 2015 жыл 1 нөмір

Оймен және жүрекпен тәрбиелеу: отандық педагогиканың ұлы дәстүрлері

Высшее образование в России 2014 ж. 1 нөмір

Рейтинг және дәреже мәселелері туралы
Жоғары оқу орындары халықаралық рейтингтер көрсеткіштері кеңістігінде
Ресейлік жоғары оқу орындарының әлемдік рейтингтердегі бәсекеге қабілеттілігінің анализі
Ресейлік жоғары оқу орын студенттерінің оқу үдерісіне еліктірілгендіктері
Материалтану бойынша электронды білім беру ресурстарын жасау
Инженерлік салада магистрлер дайындау: отандық үлгі
Заманауи инженер- психолог дайындаудың білім беру технологиялары

Высшее образование в России 2015 ж. 1 нөмір

В.В. Путин: «Түрлі жағдайлардың дұрыс тоғысуы немесе сыртқы жағдаяттарға сенбей, Өзіміздің саулығымыз бен өркендеуімізді өзіміз жасасақ біз жетістікке жетеміз»
Арнайы инженерлік білім беру- инженер дайындаудың заманауи технологиялары
Желілік инженерлерді фундаментальді дайындау туралы
Болашақ инженерлерді зерттеушілікке кәсіби түрде дайындау концепциясының мақсаты мен мазмұнын жобалаудың негізі
Заманауи интернет- технологиялар арқылы студенттердің әлеуметтік –мәдени қабілеттерін дамытудағы әдістемелік жағдайлардың мәні
Ресейде жоғары білім беру жүйесін реформалау жағдайында университетте кадрлық резерв құрудың ерекшеліктері
ЖОО инженерлік химия курстарындағы физикалық шамалардың символдары

Alma mater 2015 жыл 1 нөмір

РЕСЕЙ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ӘЛЕМДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
РЕСЕЙДЕГІ ГЕНЕЗИС ЖӘНЕ АҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ДАМУЫ
КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚ ҮДЕРІСІНДЕГІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕКЕБАС ӨЗІНДІК ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ДӘРІС: ПСИХОЛОГИЯ, СИҚЫР, ҒЫЛЫМ, ӨНЕР?
ИНЖЕНЕРЛІК УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІН ЗЕРТТЕУШІЛІККЕ КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ
ӘСКЕРИ ИНСТИТУТ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ
БІЛІМ БЕОРУДІҢ УНИВЕРСАЛДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУДІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Ректор Вуза 2014 жыл 12 нөмір

Инженерлік білім берудің жаңа концепциясы
Александр Шестаков « Инженерлік білім беру- біздің болашағымыз тәуелді маңызды фактор»
Ректорлық қауымдастықтың міндеттері туралы
Владимир Ковалёв: «Біз инженерлік элитаны құрамыз»
Ресейдегі тау-кен білім беруі дамуының пермпективалары
Университет бұлтта- ресейлік білім берудің болашағы
Үйренуге тұрарлық өнер

Ректор вуза 2015 жыл 2 нөмір

Мен — инженермін
Кәсіби бағыттық жұмысты ұйымдастыру тәжірибесінен
Университетік ғылым және өндіріс: стратегиялық серіктестік
ДВФУ ғалымдары көмір күлінен драгметналл алуды ұсынады
20 Ресейлік ЖОО БРИКС рейтингінің 100 –гіне кірді
Білім берудегі жаңа үрдістер

 

Без рубрики