Ғылым


Инновациялық технологиялар факультеті


 

Инновациялық технологиялар факультетінің ғылыми қызметі мемлекеттік бюджеттік, ғылыми және шаруашылық келісімдік бағдарламаларды және коммерцияландыру бойынша жұмыстарды орындау аясында жүзеге асырылады.

Инновациялық технологиялар факультетінің кафедралары бірқатар жобаларды жүзеге асырады:

— орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесінің статикалық жылу гидравликалық режимдерін имитациялық модельдеу және кеңістіктік-технологиялық талдау;

— білім мен біліктілік деңгейін арттырудың SMART технологияларын әзірлеу және енгізу;

— ашық жүйелердің концепцияларын қолдану арқылы BIG DATA әзірлеу;

— деректер қорларды есептеу бойынша геологиялық объектілердің құрылымдық ерекшеліктерінің сандық 3D моделін құру;

— үлкен деректер мен OLAP-жүйелерді талдау базасында тау-кен кәсіпорнын үдерістік басқару әдістемесі мен құралдарын әзірлеу;

— физикалық процестерді компьютерлік модельдеу;

— Қазақстан халқының рухани мұрасы контекстінде ҚарМТУ болашақ мамандарының ұлттық сана-сезімін қалыптастыру моделі;

— «Красти» сүт қышқылды өнімін өндіру;

— табиғи тритерпеноидтардың бөліну әдістерін, құрылымын, химиялық және биохимиялық трансформациясын зерттеу.

 

1.Инновациялық технологиялар факультетінің ПОҚ ғылыми жұмысының негізгі нәтижелері:
1.1. Қазақстан-2050 стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі:
2.Студенттер мен магистранттар республикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсына қатысады

3.Студенттер мен магистранттар халықаралық және республикалық хакатондарға қатысады
4.ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР
5.Студенттік бизнес-жобалар байқауы
6.Мемлекеттік бюджеттік тақырыптар және шаруашылық келісімшарттық тақырыптар:
7. гранттық қаржыландыру ЗЕРТТЕУ ҚР БҒМ ҮШІН АШЫҚ КОНКУРС.
8.ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСЫ
9.Халықаралық ынтымақтастық туралы келісімдер бойынша ғылыми жұмыстар
10.КОРПОРАТИВТІК УНИВЕРСИТЕТТІҢ НЕГІЗІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС
11.R&D-зертханасы
12.Үздік оқытушы:

Факультет кафедраларының ғылыми жұмыстары:


Без рубрики