ҒЫЛЫМ


«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасы


Документтер:

ИТБ кафедрасының 2020 жылдың 2 жартысыны б-ша есеп беру 

Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік кафедрасының ғылыми қызметі туралы есеп 

АТжҚ кафедрасының 2019 жылғы зерттеу топтарының жұмысы туралы есеп 

Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың олимпиадаларға, конкурстарға және көрмелерге қатысуы 2019 жылдың 2 жарты жылдығында 


ОРЫНДАЛҒАН ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР

1. Тақырып атауы  Университеттің жаңа түрін қалыптастырудың мехнизмінің негіздемесі

Іске асыру негізі — Ғылыми қызмет жоспары ҒЗЛ_22 (жоғары білімнің мәселелері)

Ғылыми жетекші – Коккоз М.М.

Негізгі нәтижелері:

АТҚ кафедрасының мысалында бөлім жұмысын ұйымдастыру үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе әзірленді. Кафедраның қызметін автоматтандыру ұйым басшылығының басқару шешімдерін қабылдау үшін жоғары сапалы, дәйекті және уақтылы ақпарат алуына барынша шоғырланады.

Оқу үрдісінде нәтижелерді енгізу:

Студенттердің назарын аудару: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде — 7 студент,

Авторлық құқық объектісіне 4 сертификат алынды.

2 мақала жарияланды.

2. Тақырып атауы — Процестерді және күрделі жүйелерді математикалық модельдеу

Іске асыру негізі — ҒЗЛ_22 ғылыми қызметтің жоспары

Жетекші — Даненова Г.Т.

Негізгі нәтижелері:

Жоғары сапалы нан өнімдерін шығарумен ауыл шаруашылығы шикізатын қалдықсыз өңдеудің тиімді технологиясы негізделген және жасалды.

Астық, бұршақ және олардың комбинацияларынан ұнның физикалық, биологиялық және санитарлық көрсеткіштеріне тегістеу параметрлерін бір-бірімен анықтау үшін әдістеме әзірленді.

Оқу үрдісінде нәтижелерді енгізу:

Дипломдық жобаларды орындау.

2 баяндама жарияланды.

2 ҒЗЖ-1 өтінімін қаржыландыруға арналған конкурстарға қатысу

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің гранттық қаржыландыруға конкурсқа қатысуы.

1) Тақырыбы — «Толық бидай ұнының өндірісі үшін жаңа, жоғары тиімді, қалдықсыз әдісті енгізу»

Ғылыми жетекші — э.ғ.д. Көкқоз М.М.

3 Қазақстан ұйымдарымен ынтымақтастық туралы келісімдер туралы ғылыми жұмыстардың нәтижелері

«Дренажды шахталардың арқандарын сынау» жұмысы «Богатырь Көмір» ЖШС-мен АТҚ кафедрасында жүзеге асырылуда — доцент Лихачев В.В. жетекшілігімен 1 826 922 теңге сомасына келісімшарт жасалды.  «Богатырь» кенішіндегі дренажды кенішінде стационарлы шахталық көтергіш қондырғыларына ревизиялық тексеру өткізілді.

4 Халықаралық ынтымақтастық туралы шарттар бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері

ITASCOgroup-пен ынтымақтастық (Торонто, Канада).

Ақпараттық технологиялар саласында бірлескен зерттеулер шеңберінде үш өлшемді сәуленің құрылымы моделі әзірленіп, беріктілікке эксперименттер жүргізілді.

5 Корпоративті университет шеңберінде ғылыми жұмыстардың нәтижелері

АТҚ бөлімі компаниясы «EpamSystem» ЖШС компаниясымен ынтымақтасады.

АТҚ бөлімінің меңгерушісі Коккоз М.М. жетекшілігімен АТҚ бөлімінде «Ақпараттық технологиялар — эпам» оқу зертханасы құрылды.

Қазіргі уақытта АТҚ бөлімінің студенттері мен магистранттары «Эпам Систем» ЖШС зертханасы негізінде оқытудан өтеді.

6 Студенттер мен магистранттармен ғылыми жұмыс

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары аясында 119 студент және 36 магистрант қатысып, 37 курстық жұмыс орындалды.

«Процестер мен күрделі жүйелерді математикалық модельдеу» үйірмесінің жұмысы аясында жүйелерді компьютерлік модельдеу қарастырылған, жылу процестері зерттелген. (Жетекшісі: Даненова Г.Т.). Магистранттар мен студенттер конференцияларға қатысты (11 баяндама жарияланды). Оқушылардың, студенттердің, аспиранттардың, жас ғалымдардың IX халықаралық конференциясында» басқарудағы және бақылаудағы ресурс тиімді жүйелер: болашаққа көзқарас», Ресей Томск қ., ТПУ, 9-11 қараша 2021 ж. 10 баяндама жарияланды. 2021 жылғы 31 мамыр-6 маусымда Санкт-Петербург тау — кен университеті «жер қойнауын пайдаланудың өзекті мәселелері» атты студенттер мен жас ғалымдардың XVII халықаралық форум-конкурсында магистранттармен 1 баяндама жариялады (№2).

«Үшөлшемді графика және анимация» үйірмесінің жұмысы шеңберінде пәнді тереңдетіп оқыту жүргізіледі, графиканың заманауи құралдары зерделенеді, үшөлшемді модельдер әртүрлі тәсілдермен құрастырылады. (Жетекшісі Кан О. А.).

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» үйірмесінің жұмысы шеңберінде қол. — Коккоз м. м.) бағдарламалаудың заманауи технологиялары қарастырылады, әртүрлі пәндік салаларға арналған бағдарламалық жасақтама жасалады. ҚазҰТЗУ жаршысы журналында магистранттардың 2 мақаласы жарияланды (№1,2).

2020-2021 оқу жылындағы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының Республикалық конкурсының (СҒЗЖ) қорытындысы

5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»мамандығы бойынша

3 дәрежелі Диплом-Киселев м.с., ВТ-17-2 гр (ғылыми жетекші Клюева Е. г.).

5В071600 – «Аспап жасау»мамандығы бойынша

1 дәрежелі Диплом – Бейсенбаева Л.А., ПС-17-2 гр (ғылыми жетекшісі Айжамбаева С. Ж.).

3 дәрежелі Диплом-Казакова Д. А., Кривогузова а. с., ПС-17-2 гр (ғылыми жетекшісі Белик м. Н.).

ВТ-19-1С тобының студенттері Абикеова Н., Тоимбекова Р. «Test Competition 2021» бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу бойынша олимпиадаға қатысты, 2021 жылғы 27 қараша, Қарағанды (ғылыми жетекшісі Бигалиева а.з.).

— «кафедраның ғылыми қызметі туралы есеп», «зерттеу топтарының жұмысы туралы есеп» және «студенттердің, магистранттардың және докторанттардың олимпиадаларға, конкурстар мен көрмелерге қатысуы «сілтемелерінде» ғылым » айдары 2019 жылға ескірген материалдарды ұсынды;

Без рубрики