Ғылым


«Ақпараттық-есептеуіш жүйелер» кафедрасы (АЕЖ)


 

  1. ПАСПОРТ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЗЕРТХАНАСЫ 01 — » МАТЕМАТИКАЛЫҚ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
    ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ»
  2. ПАСПОРТ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЗЕРТХАНАСЫ 25 — «ҚОЛДАНБАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ»

 

Гранттық қаржыландыру ЗЕРТТЕУ ҚР БҒМ ҮШІН АШЫҚ КОНКУРС.
Зерттеулерде қолданылатын қосалқы жабдық туралы мәліметтер НИЛ25
Зерттеулерде қолданылатын қосалқы жабдық туралы мәліметтер НИЛ01
Қазақстан ұйымдарымен ынтымақтастық туралы шарттар бойынша ғылыми жұмыс нәтижелері

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысының перспективті жоспары, ҒЗЖ жылдық жоспары және СҒЗЖ және ғылыми семинарлар бар. Кафедра ынталы және тәуекел ғылыми зерттеулердiң орындауына жобалардың таңдауы бойынша бюджеттiк қаржыландыруға белсене жарыстарда жанашырлық жасайды. Соңғы үш жылда ҒЗЖ орындалған мемлекеттiк бюджет көлемі 38 миллионнан теңгеден астам құрады.

Кафедра инновациялық жобалардың iске асыруы және коммерциялану ғылыми-зерттеу жұмыстарды үлкен көңiл бөледi.

Өте iрi және перспективалы жұмыстар болып келесi жобалар табылады:

— «порталдарды қолданып семантикалық webлардың негiзiнде жоғары оқу орындарының студенттерi үшiн ғылыми-әдiстемелiк негiздер және (blended learning ) аралас үйренудiң стандарттарының өңдеуi технологиялар. Жоба орындаудың нәтижесiнде Смк бойынша бiлiм беретiн процесстердiң университетте алгоритм және блок-схема құрастырылған; нормативтiк құжаттаманың талаптарына портал сайтт картасы ұйымдастырған, web-ның құрылымының бейiмделуi жасалған web-портал құрылымы жасалды. Дистанциялық бiлiмнiң сапасын анықтайтын факторлар айқындалды, аралас үйренудi қолданудың оң және терiс тараптары айқындалды. Аралас оқу формасының бiлiм беретiн платформаларының талдауы жасалды.

— «Қол жетпейтiн және ғарыштық технологиялардың қолдануы бар жылжымалы объекттерiмен интеграцияланған байланысының бағдарламалы-аппаратты кешенiнiң өңдеуi». Аппаратты – программалық кешендерi сақтау және навигациялық мәлiметтердiң беруді зерттелді. Спутниктi байланыстың асинхрондық каналының ұйымы үшiн программалық қамтамасыз етудi күйге келтiру және жөндеу жасалды. IP технология, GPRSтың базасында интеграцияланған байланысты түйiн ұйымының үлгiсi жасалған – спутниктi, радио және желiлiк байланыс, сымсыз желi бойынша интернеттiң бар қол жеткiзу нүктелерiнiң жөндеу және күйге келтiруi жасалған. Ұялы байланыстың қолдануы бар жылжымалы объекттерiнен деректердi беру жүйесiнiң жабдығының жөндеуi iске асырған; ұялы байланыстың қолдануы бар жылжымалы объекттерiнен деректердi беру жүйесiнiң тестілеуi өткiзiлген. АҚ «Жайремский ГОК» және «Metal Trading» Ltd. кәсіпорындарында қолдану үшін RFID-технологиясымен еңбекке өтімді мәліметтерді беру интеграция жүйесінің мүмкіндіктерін қарастыру қаралды.

Зерттеу нәтижелері бойынша келесi мүдделi ұйымдары бар шаруашылық келiсiм шарттардың шешiмiн жоспарлануда:

АҚ «Жайремский ГОК» жылына соммасы 15 млн.

«Metal Trading Ltd» жылына соммасы 20 млн.

ЖШС «ПлюсМикро» жылына соммасы 15 млн.

Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстары кафедра қызметiндегi басым бағыты болып табылады. Студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау үшiн белсене қызығады (СҒЗЖ). Көп студенттер ғылыми зерттеулердiң нәтижелерi бойынша жыл сайын студенттiк ғылыми-техникалық конференцияларда баяндама жасайды.

Студенттер ақпараттық- коммуникациялық технологиялар қазiргi ғылымның өте көкейкестi, iс жүзiнде мағыналы мәселелерi төңiрегiнде талқыланатын ғылыми-техникалық iлгерiлеудiң жыл сайынғы Вуз аралық аймақтық студенттiк ғылыми-теориялық конференциясына қатысады. Конференцияның жұмысы студенттердiң творчестволық және зерттеушi белсендiлiгiнiң дамытуына мүмкiндiк туғызады. 2010 жылы конференция жұмысында студенттер ат салысты,ал 2011 жылы студенттер және магистранттар ендi.

Ғылыми дәрежелері, атақтары, Ғылым Академиясына сайлануы және кафедра қызметкерлеріне алынған марапаттар

Кафедраның үздік оқытушысы:

Даму көкжиектері

Кафедра өз алдына инновациялық тапсырмалар қояды:

—          Ресейдің және алыс шетелдің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарымен екідипломды білім алуды жүзеге асыру:

—          PhD докторантурасын ашу;

—          Студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильділігі;

—          Кафедра оқытушыларының кандидаттық және докторлық диссертацияларын (Ресей), PhD докторлық диссертацияларын (Қазақстан) дайындау және қорғау;

—          Пән бойынша қазақ тілінде жүз пайызды оқу кешенімен және кітаптармен қамтамасыз ету;

—          Ақпараттық жүйелер облысында білімді шыңдаудың үздіксіз «Бар өмір білімі!» жүйесін құру

—          Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар облысындағы заманауи жетістіктерді қолдана отырып студенттердің білім деңгейін арттырып, оқу үрдісінің өнімділігін арттыру;

—          Үштілді білім жүйесіне толығымен өту;

—          Кафедра оқытушыларының алдыңғы деңгейлі шет елдерінде машықтау курстарын өтуді ұйымдастыру;

—          Жаңа ақпараттық технология облысындағы мамандарды қайта дайындау;

—          Мәртебелі ғылыми-техникалық бағыттар бойынша бастапқы, іздеуге арналған және қоымша зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру;

—          Ғылыми, ғылыми-әдістемелік баспалар мен оқу, оқу-әдістемелік кешендерді дайындап, шығару;

—          Қазақстан, Ресей, Польша, Германия кәсіпорындарының ғылыми және өндірістік байланысты дамыту;

—          Дүние жүзілік білім жүйесіне шығу мақсатында Ресей, Польша, Германия және АҚШ фирмалары мен жоғары оқу орындарымен халықаралық ғылыми-техникалық серіктестікті кеңейту.

Без рубрики