2015 ж. наурыз айындағы мерзімдік басылымдар мақалалары


Ой  2015 жыл  нөмірі 1

Қазақстан  Республикасының тәуелсіздігі- Мәңгілік ел ұлы тарих

Қазақстан қоғамындағы этностар

Жастар және өзін- өзі ұстаудың этникалық нормалары

«Қатпарлы  көтеріліс» және оның салдары

Еңбек  уәждемесі

Музыкатанушы Анатолий Кельбергтың жан симфониясы

ХХІ  ғасырдың жоғары мектебі 2014 ж. нөмірі 22

Жоғары мектепке үлкен ашықтық қажет

Ректорлар  одағы жауапкершілікті өздеріне алуға дайын

Техникалық  білім алуға  деген қызығушылық артуда

Химия технологиялықтың жанжақтылығы

Ғылым және өмір

Суперкомпьютерлер — көпшілікке!

Бала неге жаман оқиды?

Шаң: жүрек үні

Нанотехнологиялардан  —наноиндустрияға

Орны толмас мыс

Цифрлар және фактілер

Ғылыми кеңес 2014 жыл нөмірі 11

Ресейлік жоғары оқу орындар QS рейтингінде

Білім берудегі құзіреттіліктік тәсілдеме: болмысы, жаңашылдық әлеует, құрылу факторлары

Жоғары білім берудің федеральді мемлекеттік білім беру стандарты: (ФГОС-3 плюс): бакалавриат бағдарламаларын игеру нәтижелерінің талаптары

Ресейдің қазіргі заманғы білім беру жйесінің проблемалық аймағы

Қазіргі заманғы қоғамдағы төзімділік проблемалары: түсіністік әдістері 

Білім беру мәселелері  2014  жыл нөмірі  4

Жаһандану  жағдайындағы Ресейлік ғылым және жоғары білім беру

Батыс Еуропа университеттері әрекетінің анализі: сапаны бағалаудан аккредиттеуге дейін

Кәсіби күйзеліс және ресейлік ЖОО оқытушыларының жұмысымен қанағаттану

Оқудағы жауапсыздық себептері және студенттердің тәртіп туралы түсініктері (материалдар бойынша сапалы зерттеу, сұхбат)

Alma mater 2014  жыл 11 нөмір

Жаһандық діл құрылуындағы білім берудің рөлі

ЖОО сабақтан тыс жұмыс: кейбір мәселер мен оларды шешудің мүмкін жолдары

Жастардың кәсіби белсенділігі құрылымының диагностикасы және құрылу технологиясы

 Ұлттық санат жүйесінің құрылуы және оның білім беру стандарттарымен байланысы

Аграрлық  ЖОО-да химияны оқытудың педагогикалық технологиясы

 Студенттерді кәсіби дайындаудағы эргодизайнерлік құзіреттілікті модельдеуді ғылыми- теориялық  дәлелдеу

Техникалық университеттің болашақ түлегінің гуманистік құндылықтарын, рухани-адамгершілік және шығармашылық құраушыларын қалыптастыру

Лингвистикалық және математикалық білім берудің  Modus vivendi –і

Білім берудегі аккредиттеу 20104 жыл 7 нөмір

«Қосымшаға кәсіби»

«Әлемдік деңгейдің Ресейлік техникасы» 

Ресейдегі жоғары білім 2014 жыл 10 нөмір

«Білім беру бағдарламаларының сапасына кепілдік беру жүйесіндегі білім беру нәтижелерін стейкхолдерлердің бағалауы»

«Цивилизация Россия» жастарды патриоттық тұрғыдан тәрбиелеудегі жоба тәсілі тәжірибесі

«ЖАОК: жоғары білім беруді қайта құру»

Студенттік бірлестіктердің іс-әрекеттеріндамыту бағдарламаларын жүзеге асырудың кейбір  нәтижелері туралы

 

Без рубрики