2015 ж. қараша айының мерзімдік басылым мақалалары


Alma mater 2015 жыл 10 нөмір

Сабақ беру өзіңді әлемде жайғастыру дегенді білдіреді

Высшее образование сегодня 2015 жыл 9 нөмір

Болашақ ресей офицерлерінің техникалық мәдениетін қалыптастыру

Білім берудегі инновациялық әдістері: интернет- конференция беттері бойынша

Білім, ғылым және өндірісті біріктіру негізінде студенттердің ғылыми- тәжірибелік іс-әрекеттерін жүйелендіру

Заманауй білім берудің жаңашылдығы: ол неде көрінеді?

Университетская книга 2015 жыл 10 нөмір

Марина Боровская: «Оңтүстік федералді университет- аймақтың инновациялық орталығы»

Ученый совет 2015 жыл 10 нөмір

Ақпараттық технологиялардың интеллектуалдық дамуға әсері

Элитаның қалыптасуы: мәселелер мен перспективалар. ЖОО- зерттеу платформасы

Высшее образование в России 2015 жыл 7 нөмір

Том политехникалық университетінде халықаралық қаржы есептілік стандарттарын енгізу

Техникалық ЖОО студенттерін дайындау құрылымындағы оқу инженерлік жобалау

Болон үдерісі: даму мен болашағын шолу және аралық нәтижелер

Педагогика тіліндегі «Электронды білім беру»

E-Learning: ЖОО оқытушысының жаңа міндеттері

Оқу іс-әрекетін бақылау мақсатында бұлт технологиялырын қолдану

Ректор вуза 2015 жыл 7 нөмір

ЖОО –да оқу кестесін құру: іс-әрекет алгоритмі

Банан өсірмейміз

Инженерлік білім беру мәселелеріне

Ресейдің болашақ өндіріс элитасын қалыптастыру

Ресейдің алдыңғы қатарлы университеттерінің сұранысқа ие болуына не әсер етеді

М.В.Ломоносов атындағы ММУ университеттердің ұлттық рейтингін бастады

Инновациялық «Үлгі -кластер-технология» — білім мен дағдыларды тиімді меңгерудің жолы

Интерактивті сабақтар: ойластырамыз, пікір таластырамыз, күмәнданамыз?

Ученый совет 2015 жыл 7 нөмір

Жаһандық және жергілікті қауіп жағдайларында аймақьық педагогикалық университетті басқару

Жоғары білікті мамандырды дайындаудағы кейбір мәселелер туралы

19 ғасырдағы университет автономиялығы және ол үшін күрес туралы

Дәстүрлі және жаңа конфуциялық туралы: өткеннен болашаққа

Ғылыми кеңеске арналған анықтамалық дайындау бойынша оқырмандарға ақпарат

Вестник АПН Казахстана 2015 жыл 4 нөмір

Педагогикалық концепция Мектептегі химиялық білім беру үдерісіндегі экологиялық- гуманистік құндылықтарды қалыптастыру мәселелерін теориялық-әдістемелік зерттеу нәтижесі ретінде

Жоғарғы оқу орынның білім беру ортасында болашақ педагогтардың шығармашылық ойлау стилін қалыптастыру

Автоматтандырылған жүйе көмегімен тілдерді оқытуды интеллектуалдандыру

Суггестивті негіздегі университеттің білім беру жүйесінің жеке тұлғаға бағытталған моделі жаңа психологиялық- педагогикалық жүйе ретінде

Высшее образование в России 2015 жыл 8-9 нөмір

Ғылыми-педагогикалық мамандарды дайындау бағдарламаларын жоғарғы білім берудің үшінші деңгейлі бағдарламасы ретінде жасау және жүзеге асырудың алғашқы тәжірибесі

Ресейдің қорғаныстық- өнеркәсіптік кешеніне арналған ғылыми- инженерлік элитасын дайындау

CDIO идеологиясын жүзеге асыруға стейкхолдерлерді жұмылдыру

Болон үдерісіндегі Ресейлік жоғарғы білім

Заманауи инженерлік білім беру бірлік көптүрлілікте

Ресейлік университеттер мен оқытушыларға арналған шақырулар

Ресей ЖОО-ғы жемқорлық жағдайы және құрылымы

Арктикалық аймақ жағдайларындағы болашақ инженерлердің кәсіби іс-әрекетке дайындығы

Инженерлік мамандарды дайындау жүйесін жетілдіру мәселесіне

Наука и образование Казахстана 2015 жыл 1 нөмір

Тау-кен ісіне қызмет ету

Үлкен жол бастауында

Ректор вуза 2015 жыл 9 нөмір

Университтер өз міндеттеріне әрдайым сай болады

Пётр Чубик: «Болашақты бүгін жасаймыз»

Аймақтық техникалық ЖОО болашағы: даму жолы мен стратегиясы

Аймақтық ғылыми-білім беру кластері ынтымақтастық құралы ретінде

Болашақ ғылымы: АЛТМУ-да студенттік ғылыми қоғамдастықтың 1 бүкілресейлік съезді өтті.

Отан сүйгіштік студент жастардың көзімен

ЖОО-ды бюдеттен тыс қардыландыру: дереккөзі, тәжірибе, конъюнктура

Жоғарғы мектепке сапалы оқулықтар қажет

Жоғарғы білім беру сапасы: пікірталасқа шақыру

Өркениет жүйесіндегі білім беру

Құттықтаймыз, Сіз университеттің иегері атандыңыз

Жерді жаһандық салқындаушылық күтуде

Без рубрики