Оқу процессі


Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» (өк) кафедрасы


Дипломдық жұмыстар мен кешенді емтихандардың кеңес беру кестесі

Сауалнама нәтижелері

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің Жол-көлік факультетінің проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасы келесі білім беру бағдарлама бойынша бакалаврлар мен магистранттарды дайындайды:

6В11301, 7М11301 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Кафедрадағы мамандарды дайындау Болон процесінің қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Студенттер автокөлік кәсіпорындарын жобалаудың заманауи әдістерін, көліктік техниканы жобалаудың технологиялық процестерін ұйымдастыру және жол қауіпсіздігі салаларында негізгі түсініктерді қалыптастыратын кең ауқымды пәндерді оқиды. Курстық және дипломдық жобалау ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жүргізіледі.

«Өндірістік көлік» кафедрасының филиалдары

Директор – Карамышов А.Д

Филиалдың орналасқан жері-Сұрыптау. М.Мәметова 129 көшесі. 43, 44 аудироториясы болып табылады.

2017-2018 оқу жылының күзгі семестрінде «Қарағанды теміржолшыларының біліктілігін арттыру орталығы» бөлімінің «Жол қозғалысын басқару жүйесі» пәні бойынша сабақтар өткізіледі. Зертханалық жұмыстар «Торвест-Персоналды» үлгісінде, өндірістік процестерді және автоматтандырылған жұмыс орындарын — жүргізушіні, станция бойынша кезекшіні, поезды құрастырып-тапсырушыны, жүкті қабылдап-тапсырушыны, вагонды тексеруші моделімен жүзеге асырылады.

Директор – Салфетников В.В.

Филиалдың орналасқан жері Итеровская 26 көшесі. Локомотив депосы.

Студенттер қолданыстағы стендтерде және макеттерде теміржол көлігінде пайдаланылатын сигнализацияны, орталықтандыруды, бұғаттауды және байланысты меңгереді және осы құрылғыларды басқаруда негізгі дағдыларды меңгереді.

2016-2017 оқу жылында «Қарағанды АМЖ көліктік тиеу басқармасы» кафедрасының филиалында «Пайдалану жұмыстарын басқару» пәні бойынша сабақтар жүргізілді.

Сабақтарды өткізу барысында студенттер локомотив депосының жұмыс істеу негіздерін, кәсірорын локомотивтерін жұмысын жоспарлау және есепке алуды, локомотивтерді жөндеу мен жөндеуді жоспарлайды және нақты құжаттармен, жөндеу және жөндеу жұмыстарының көлемімен және локомотив депосының өндірістік құрал-жабдықтарымен танысады.

Темір жол көлігінің мамандары кафедраның жұмысына белсенді қатысады. Теміржол көлігінің жетекші мамандары дипломдық жұмысқа кандидаттар ретінде тағайындалды. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ҚКТБ директор В.В. Салфетников, БАК комитеттің мүшесі ҚТБАО директоры Д.А. Қарамышев.

Бакалавриат

Академиялық күнтізбе;

Модульді білім беру бағдарламасы;

Жұмыс оқу жоспары;

Элективті пәндер каталогы (ЭПК);

Академиялық оқу жоспарының күнтізбесі;

Түлектің модельі;

Магистратура

Академиялық күнтізбе;

Модульді білім беру бағдарламасы;

Жұмыс оқу жоспары 2 ж;

Элективті пәндер каталогы (ЭПК);

Академиялық оқу жоспарының күнтізбесі;

Түлектің модельі;

Базы практик

ҚТЖ кәсіптік практикасын өткізуге арналған шарт

Қазтранспроммаштың кәсіптік практикасын өткізуге арналған шарт

Без рубрики