Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» (өк) кафедрасы


 

Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының мақсаты болып инженердің (зерттеушінің) инновациялы ойлау стилімен және білімнің жүйелі пайдалану негізінде көлік саласының тапсырмаларын өзі шеше алатындай етіп толық дамуын қамтамасыз етуге жағдай жасау.

Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының келесідей бағыттармен дайындық жүргізеді:
1. 6В1131 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы бойынша көлік Бакалавры. Оқу барысында көлік бакалаврлары келесі дағдыларды игереді:
– өндірістің жаңа технологияларын өз бетінше игеру;
– өнімнің, табыстың өзіндік құнының пайдалану шығындарын анықтау;
– мақсатқа жетудің тиімді әдістері мен технологияларын таңдау және жүйе (кәсіпорынның, ұйымның, цехтың) мақсаттарының декомпозициясын жүргізу;
– өндірісті ұйымдастыру деңгейі мен технологиясын, күйін талдау;
– компьютерлік және ақпараттық техниканы қолдану;
– тиеп-түсіру техникасын немесе оның жеке агрегаттары мен механизмдерін есептеу және конструкциялау.

2. 7М11301 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы бойынша көлік Магистрі. Оқу барысында көлік бакалаврлары келесі дағдыларды игереді:
– ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің жалпы ғылыми әдіснамасын, логикасы мен технологиясын, ғылыми өнімнің әр түрлерінде оның нәтижелерін рәсімдеу шеберлігін қолдану;
– педагогикалық қызмет;
– жобалық-іздестіру;
– кәсіптік, ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет ел тілдерін қолдану.

Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының келесі даму болашағы бар:

1. Студенттер мен магистранттардың ұялы академиялы Бағдарламамен оқыту (шет ел ЖОО-мен студенттер мен магистранттардың ауысымы).
2. Студенттер мен магистранттардың шет мемлекеттерінде стажировкадан өту.
3. Мамандық пәндері бойынша шет мемлекеттерінің ғалымдарын дәріс оқуға шақырту.
4. ПОҚ шет мемлекеттерінде стажировкадан өту.
5. Жоғары квалификациялы ғылыми кадрларды даярлау мақсатымен инновациялы ҒЗЖ қатысу.

Без рубрики